Kinas falska löfte om pressfrihet under OS


De kinesiska myndigheterna försöker styra utländsk medias bevakning före och under OS i Peking. Det avslöjar Reportrar utan gränser efter att de har fått tag på ett hemligt dokument daterat 2007.

Dokumentet innehåller direktiv från nationella myndigheter till regionala och lokala myndigheter angående hur de ska hantera utländsk media och kontrollera pressbevakningen. Det står i stark kontrast till den öppenhet för journalister som Kina vill visa upp för omvärlden och det löfte om pressfrihet som gavs av den kinesiska regeringen 2001.

Det hemliga dokumentet är indelat i sex avsnitt varav de mest utmärkande handlar om att ”bygga ett propagandasystem för utländska media” och om att “skapa en positiv opinion online”.

Systemet bygger på positiv propaganda och att bygga upp en positiv bild av Kina utomlands. ”Positiv propaganda måste stärkas på provinsnivå, och initiativ måste tas för att påverka och förvalta den utländska opinionen” står det i dokumentet.

Det innehåller även riktlinjer för hur myndigheterna ska jobba med att öka kapaciteten och styra opinionsbildningen via artiklar och kommentarer till artiklar på internet.

I en rapport från 2007 skriver Reportrar utan gränser och Chinese Human Rights Defenders att ”Detta system för censur saknar motstycke i världen och är en förolämpning mot andan av frihet online. Med mindre än ett år kvar till olympiaden i Peking är det en angelägen fråga för regeringen att sluta upp med att blockera tusentals webbsidor, censurera nyheter och fängsla internetaktivister.”

Det är tydligt att det aldrig har funnits någon intention hos de kinesiska myndigheterna upphöra med censurering av nyheter. Till exempel ska en propagandaenhet tränas och organiseras i varje provins med målet att sköta och anpassa sig till behovet av intervjuer från utländska journalister. En rad ”rekommenderade” intervjuämnen ska förberedas i varje område.

I sitt pressmeddelande uppmanar Reportrar utan gränser IOK (Internationella Olympiska Kommittén) att ”fördöma alla försök av de kinesiska myndigheterna att hindra utländska journalisters arbete. Tillvägagångssättet som avslöjas i det här dokumentet står i strid med den kinesiska regeringens löfte 2001 om att tillåta total pressfrihet.”

Dokumentet finns publicerat i en kinesisk och i en engelsk version på Reportrar utan gränsers webbplats http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26380 .