Kinas fallande utlandshandel - en bit i det ekonomiska pusslet
En textilarbetare i Huaibei i norra Kina, 2013. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


När kapitalutflödena fortsatte öka under november hoppades experter att Kinas handelssiffror den 8 december skulle visa på något glädjande, men så blev det inte.

Exporten minskade med 3,7 procent i november. Det är den femte nedgången i rad. Importen föll med 5,6 procent vilket är den trettonde nedgången i rad.

Den minskade aktiviteten medförde att handelsöverskottet sjönk till 53,3 miljarder dollar. Handelsbalansen hamnade långt under marknadens förväntningar.

Om Kina har ett handelsöverskott betyder det att utländskt kapital strömmar in i landet och kapitalutflödet motverkas.

Saktar handeln ner mer, kommer trycket på den utländska valutareserven och valutan att förvärras.

Screenshot-2015-12-08-09.53.01

Grafen illustrerar Kinas handelsbalans (det grå fältet), export (röd kurva) och import (svart kurva) de senaste fem åren.

”Ett lägre handelsöverskott är en av krafterna som driver på utländska valutareservers minskning. … Om allt annat är i balans, tenderar den här kombinationen av handelsdata att ytterligare försvaga yuanen”, skriver Goldman Sachs.

Det var svag handel som medförde att yuanen försvagades den 8 december. Den föll 0,14 procent, till 6,4172 yuan per dollar, det lägsta avslutet sedan augusti.

1x-1graf

Kurvan beskriver vad som hände efter Kinas devalvering av yuanen i augusti i år.

Flera analytiker menar att en svagare kinesisk valuta skulle kunna stärka exporten.

– Yuanen är den enda av de större valutorna som är övervärderad, och det är endast Peking som inte har gått in i valutakriget, sade Diana Choyleva, chefekonom på Lombard Street Research.

Investeringsbanken Macquarie skriver till sina kunder att det är svårt för Kina att devalvera för att ta fler marknadsandelar, och att Kina huvudsakligen måste förlita sig på inhemsk efterfrågan för att stödja tillväxten.

Men ibland är dåliga nyheter bra nyheter, enligt Capital Economics.

”De fallande råvarupriserna i slutet av 2014 i kombination med den svaga exporten i början av detta år, kommer snart att förse Kina med mycket bättre jämförelseunderlag”, skriver de.

Med andra ord, dålig statistik igår blir bra statistik i morgon.