Kinas export av julvaror minskar kraftigt


Antalet beställningar av kinesiska varor inför jul har minskat kraftigt i år. Guangdongprovinsen, som är världens största exportör av julvaror upplevde en nedgång på 46 procent i ordrar jämfört med samma period förra året. Guangdong står för 60 procent av Kinas exportvolym enligt China News Agency.

Den senaste statistiken från tullen i Huangpu visar att exporten till USA i år uppåt till 130 miljoner dollar, vilket är en nedgång på nästan 20 procent. Exporten till EU var på sammanlagt 65 miljoner dollar, en nedgång på 5 procent. 

Den intensivaste perioden för export av julvaror börjar vanligen i juli, för att säkra att produkterna kommer fram till jul. Nu i juli gick emellertid Guangdongs exportvärde ner med 10 procent till 120 miljoner dollar enligt rapporten.

Rapporten citerade även analyser från exportindustrin om att det finns tre huvudsakliga skäl till denna kraftiga nedgång.
Det första är att den globala finanskrisen påverkat efterfrågan och orsakat en minskning av beställningar från de stora konsumentnationerna i väst. Med blandningen av österländska och västerländska kulturer har Kina tagit till sig utländska helger, något som ledde till att inhemsk konsumtion av exempelvis julvaror gick upp. Många små och medelstora företag har valt den inhemska marknaden i stället för export.

Andra faktorer som ökat tillverkningskostnaderna och minskat vinstmarginalen för tillverkare är de ökade priserna på råolja och andra råmaterial som plast, samt bedömningen av den kinesiska valutan. För att anpassa sig till dessa förändringar har många tillverkare bytt till andra varor, andra kunder eller andra produkter.

Det andra skälet är bristerna inom teknik och innovation när det gäller de kinesiska tillverkarna av julvaror. Majoriteten av export från Guangdong är plastbaserade och av sämre kvalitet, variation och design. De flesta produkterna är imitationer och det finns inga oberoende varumärken.

Slutligen finns det allvarliga negativa följder för tillverkarna av tekniska hinder och miljöfaktorer. De senaste årens återkommande återkallanden av leksaker, vilket ökat oron utomlands för kvalitet och säkerhet hos kinesiska produkter, har resulterat i noggrannare inspektioner samt hårdare regler och procedurer. Tillverkarna riskerar därmed olika åtgärder och restriktioner.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21647/