Kinas ekonomi står vid ett vägskäl
En kvinna med blommor går förbi en plansch som visar den kinesiska valutan, RMB (renminbi), som även kallas yuan. (Foto: Laurent Fievet/AFP/Getty Images)


Det tongivande möte som den kinesiska regimen vanligen har innan den centrala ekonomiska arbetskonferensen har ännu inte utlysts för 2011. Det har inte hänt tidigare och ses som ett tecken på att de kinesiska ledarna är osäkra på vad de ska göra för att få landets ekonomi bort från den instabila kurs där den befinner sig.

Varje år innan den ekonomiska arbetskonferensen träffas det kinesiska kommunistpartiets centrala politbyrå för att diskutera den ekonomiska riktningen för det kommande året. De på insidan kallar det för ”ange tonen-mötet”. Det äger alltid rum i november eller början av december.

På senare tid har Kinas ekonomi börjat sakta ner. Analytiker menar att den nått ett vägskäl. Att välja mellan fortsatt tillväxt eller att bekämpa inflationen har blivit ett svårt val för partiets högsta ledning. Det är det som ligger bakom förseningen av mötet, menar man.

Caoan Jushi, en framstående politisk och ekonomisk kommentator, sade till Epoch Times att det huvudsakliga skälet till att man fördröjt mötet är den komplexa situationen för den globala ekonomin. Trots att mötet försenats kommer regimen inte kunna komma fram till en definitiv lösning, eftersom ekonomin i Kina redan gått in i stagflation. 

– Det duger inte med vilken stimulans som helst. Om den kinesiska centralbanken börjar trycka pengar kommer priserna stiga ännu mer. Om de inte trycker pengar kollapsar ekonomin. Det här är dilemmat, sade Caoan.

Vice premiärminister Wang Qishan, som är ansvarig för finans och handel, sade under sitt besök i Shenyang den 3-4 december att import- och exporthandeln måste följa den tolfte femårsplanens mål om stadig tillväxt.

När Wang träffade den amerikanska handelsministern Bryson talade han om en ekonomisk plan med sikte på att expandera inom sju områden under de kommande fem åren och stimulera den kinesiska ekonomin.

Den totala investeringen skulle uppgå till 4,8 biljoner yuan enligt Wang. En del av de näringar som skulle ingå i planen är ny energi, bioteknik och bilteknik. Wang sade även att exporten förblir garantin för att kinesiska företag överlever på olika platser.

Caoan sade att den kinesiska regimen fortfarande betraktar ekonomisk tillväxt som en viktig faktor när det gäller att upprätthålla social stabilitet. Utan ekonomisk tillväxt kommer det att bli omfattande arbetslöshet. Problemet är att 70 procent av Kinas BNP-tillväxt kommer från export, men i och med att ekonomin har saktat ner i Amerika och Europa är inte fortsatt export på samma nivå det bästa sättet för Kina att upprätthålla sin tillväxt. Dessutom, på grund av den höga inflationen, kan regimen inte heller stimulera inhemsk konsumtion.

Kolumnisten och fastighetsexperten Chen Zhencheng, sade till Epoch Times att Europas ekonomiska problem allvarligt påverkat Kinas tillverknings- och exportindustri när det gäller billiga produkter. Därför kommer regimen att justera den ekonomiska strukturen. Chen sade att trots att konsumentprisindex (KPI) för oktober fallit till 5,5 procent enligt den kinesiska statistikbyrån, så har allmänheten inte märkt något av det i form av sänkta priser.

KPI beräknas utifrån produkter som har väldigt små prisfluktuationer och som har lite att göra med vardagsutgifter. Framför allt räknas inte fastigheter in i KPI. Chen sade att KPI har i verkligheten stigit med 25 procent, enligt hans uppskattning.

Enligt Chen är det fel av regimen att skylla nedläggningar av små- och medelstora företag på den hårdare valutapolitiken. Tvärtom orsakades nedläggningarna av regimens alltför avslappnade valutapolitik, vilket ledde till inflation och ökande arbetskraftspriser. I slutänden blev det problematiskt för de här företagen att sälja sina varor, och de tvingades lägga ner.

Inflation påverkar inte bara allmänhetens vardagsliv, utan är även en avgörande faktor när det gäller överlevnad och konkurrenskraft för företag, enligt Chen. Därför är den negativa effekten av inflation mycket större än den positiva effekten den har på att stimulera ekonomisk tillväxt. Regimen borde fokusera sin framtida politik på att kontrollera inflationen, enligt Chen.

– Allmänhetens mentalitet är att ju högre inflation desto mindre spenderar de och desto mer sparar de. Jag tror att det är de stigande priserna som har minskat konsumenternas köpkraft. Bara genom att minska inflationen kommer priserna sjunka och konsumenterna börja spendera igen, sade Chen.

Samtidigt är det osäkert hur mycket en avslappnad valutapolitik kan stimulera ekonomin. Det finns inte mycket utrymme kvar för att fortsätta att pumpa in pengar i marknaden, särskilt inte fastighetsmarknaden, som nått mättnad. Även om priserna sjunker med 50 procent kommer en majoritet av kineserna ändå inte ha råd.

Översatt från engelska