Kinas dricksvattenkris
Mineralvattenleverans i Peking, 29 december 2010. Kinas kranvattenkvalitet fördes på tal under världsvattendagen. Enligt rapporter och uttalanden från experter står landet inför en dricksvattenkris. (Foto: Liu Jin/Getty Images)


Kinas kranvattenkvalitet fördes på tal under världsvattendagen. Enligt rapporter och uttalanden från experter står landet inför en dricksvattenkris.

Den 1 juli 2012 löper den femåriga frist ut som de kinesiska vattenleverantörerna fick för att kunna höja sin sanitära standard. Trots detta är föroreningar av dricksvatten och källor fortfarande ett allvarligt problem i Kina.

Li Wei, sekreterare för Kinas miljöskyddsstiftelse sade att under 2007 hamnade 27,6 procent av Kinas ytvatten i kategori 5, vilket är den lägsta klassen i vattenkvalitetsindexet. Kategori 5 innebär att det är i princip oanvändbart.

Li sade att den sammanlagda föroreningsnivån i Kinas sju naturliga hydrauliska system var ”medelsvår”, den näst sämsta kategorin enligt stiftelsens flodföroreningsindex, som har fyra nivåer.

Enligt Kinas andra nationella vattenbedömningsrapport är 35,6 procent av Kinas dricksvatten otjänligt.

Bland 1073 kinesiska städer nådde 25 procent inte upp till kraven på ytvattentäkter. Bland de 115 underjordiska dricksvattenkällorna nådde 35 procent inte upp till kraven.

Ett annat problem är Kinas föråldrade vattenreningsmetod. De flesta företag använder en hundra år gammal fyrstegsprincip, enligt Economic Observer.

Liu Wenjun, chef för divisionen för dricksvattensäkerhet vid Tsinghuauniversitetet sade att Kina måste gå över till en mer avancerad metod för rening med tanke på de allvarliga föroreningsproblemen.

Wang Qishan, professor vid Nankaiuniversitetet håller med.
– Vattenföretagens föråldrade teknologi kan inte ta bort organiskt material och upplösta kemikalier, sade han.

En anställd vid ett kinesiskt vattenföretag sade till Epoch Times att företagen fått öka klorhalten till 0,8 ppm och högre för att undvika sekundär kontamination på grund av tillväxt av mikroorganismer under lagring och leverans. Detta ökar risken för att cancerogena kemikalier som trihalometaner bildas. Den nationella standarden för klor i dricksvattnet ligger på 0,3 ppm.

En annan arbetare vid ett vattenverk i sydöstra Kina sade till Epoch Times att man kan hitta över 60 olika kemikalier i Kinas dricksvatten. Han sade att Kinas direktiv om ”sanitär standard för dricksvatten” bara listar 15 kemikalier som man testar för. På grund av vattenbristen i Kina vill regeringen inte strypa vattentillförseln och skapa en situation där social instabilitet kan uppstå om det inte inträffar storskaliga akuta förgiftningar på grund av dricksvattnet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/china/chinas-drinking-water-crisis-53667.html