Kinas befolkningsproblem har redan börjat
Ett ungt kinesiskt par tar bröllopsbilder på alla hjärtans dag 2013 i Peking. Enligt statistiken kommer Kinas befolkningsproblem att börja märkas ordentligt redan inom några år. (Lintao Zhang/Getty Images)


Experter har länge fruktat att Kina kommer att få befolkningsmässiga och därmed ekonomiska problem på grund av ettbarnspolitiken. Nu menar en kinesisk statistiker att problemen redan har börjat.

I en nyligen publicerad artikel skriver Yao Meixiong, biträdande chef på statliga folkbokföringsbyrån i Fujianprovinsen att den kinesiska regimens 35 år gamla barnbegränsningspolitik omedelbart måste lättas på. Annars, menar han, står landet inför en demografisk kollaps.

Unga kineser år 2020 kommer att ha stora problem att få jobb – och när de blir gamla att få pensionsförmåner – på grund av den åldrande befolkningen. Kina lider också av vad statliga hälsomyndigheter kallar världens ”allvarligaste och mest utdragna” könsobalans.

Yao Meixiong varnar för en ”explosion av problem” inom de kommande fem åren, och beskriver ”ett sista tidsfönster för att växla till en tvåbarnspolitik”.

”Kina blir av med miljoner kvinnor varje år, kvinnor som kan föda barn. Den 13:e femårsplanen är den sista effektiva period vi har för att justera befolkningspolitiken.” – Yao Meixiong, biträdande chef på statliga folkbokföringsbyrån i Fujianprovinsen.

”Överblivna män”

Kinas könsfördelning 2014 var 115,9 pojkar per 100 flickor, vilket är mycket högre än normen, som ligger på mellan 103 och 107 pojkar per 100 flickor. 2010 innebar detta att landet hade över 20 miljoner fler pojkar än flickor i åldersgruppen 0-19. Enligt nuvarande trender innebär det 10 miljoner fler män i åldrarna 24-28 än kvinnor i åldrarna 22-26 år 2020.

Den sociala klassen av ”överblivna män” kommer att bli en källa till identitetskriser och asocialt beteende, menar Yao.

”Kina blir av med miljoner kvinnor varje år, kvinnor som kan föda barn. Den 13:e femårsplanen är den sista effektiva period vi har för att justera befolkningspolitiken”, skriver Yao.

Ännu mer pessimistisk

Yi Fuxian, en kinesisk demograf som nu bor i USA, är ännu mer pessimistisk.

– Även om familjeplaneringspolitiken avslutades i dag skulle det vara för sent för att lösa problemet med vår snabbt åldrande befolkning, den dramatiskt minskande arbetskraften och det gapande hålet i våra socialförsäkringssystem, som landet redan har börjat kämpa med, sade han.

2013 tog de kinesiska myndigheterna bort Yis bok ”A Big Country in an Empty Nest” från listan över förbjudna böcker. Den handlar just om de skador som ettbarnspolitiken för med sig.

Den naturliga befolkningsminskningen som urbanisering och ekonomisk tillväxt för med sig i Kina förvärras av befolkningskontrollen, och den drabbar också Kinas arbetskraft när befolkningen åldras. Mellan 1982 och 2014 sjönk antalet barn i Kina (0-15 år) med omkring 120 miljoner, enligt officiell statistik.

”2014 fanns det 137 miljoner kineser som var 65 år eller äldre, vilket är ungefär 10 procent av befolkningen. Det kommer att stiga till 400 miljoner, eller hela 30 procent av befolkningen år 2050, enligt de nuvarande trenderna. ”

Går emot naturliga demografiska principer

Liu Feiyue, chef för den kinesiska ickestatliga organisationen Civil Rights and Livelihood Watch, sade i en intervju med Radio Free Asia att Kinas hårdhänta familjeplaneringspolitik går emot naturliga demografiska principer. En genomsnittlig fertilitetsnivå på 2,1 barn per kvinna krävs för att hålla befolkningen stabil.

Mellan 2010 och 2030 tros Kinas befolkning minska med 100 miljoner, däribland 70 miljoner färre människor i åldersgruppen 20-59 år. Det innebär en minskning av den totala arbetskraften med 8,3 procent.

2014 fanns det 137 miljoner kineser som var 65 år eller äldre, vilket är ungefär 10 procent av befolkningen. Det kommer att stiga till 400 miljoner, eller hela 30 procent av befolkningen år 2050, enligt de nuvarande trenderna. De ekonomiska kostnaderna för att upprätthålla den här befolkningen kommer att direkt påverka Kinas potential för fortsatt utveckling.

Rapportering av Jenny Li