Kinas arbetslöshetsstatistik - en bluff
Arbetssökande vid en jobbmässa i Shaanxiprovinsen i mars. (China Photos/Getty Images)Arbetssökande vid en jobbmässa i Shaanxiprovinsen i mars. (China Photos/Getty Images)

Arbetssökande vid en jobbmässa i Shaanxiprovinsen i mars. (China Photos/Getty Images)

Den kinesiska kommunistregimen visar hela tiden upp inkorrekta siffror på arbetslösheten i landet, vilket sannolikt leder till att det tas felaktiga politiska beslut. Vissa forskare anser att man borde ändra den nuvarande statistiska metoden till en som allmänt används internationellt.

Kritiker tror inte på  att den kinesiska regimens registrerade arbetslösshetsstatistik återspeglar den verkliga situationen i landet.

– Den gamla statistiska metoden är inte bara ovetenskaplig, den är helt värdelös. Regeringsanställlda är de enda som läser den. De lurar sig själva och använder den som jämförelse mellan olika lokalregeringar. Den har inget statistiskt referensvärde, sade Xiao Shu, en bloggare som skriver om sociala frågor i Kina.

Regimens officiella statistik visade i mars en arbetslöshet på 4,2%. Landets femårsplan är att hålla arbetslösheten under 4,6%, ett mål som saknar statistiskt referensvärde och bara har ett rent politiskt syfte.

Xie Tian, som är biträdande professor på Drexel University sade:

– Den kinesiska regimen har under de senaste 20 åren skapat en illusion av en snabbt växande ekonomi. Denna uppgång är knuten till BNP. Om BNP faktiskt växt över 10% per år borde det råda brist på arbetskraft i Kina. Om det inte råder arbetskraftsbrist utan hög arbetslöshet inställer sig frågan om huruvida ekonomin verkligen växer. Om man använder internationellt standardiserade mätmetoder kan Kinas arbetslöshet ligga på över 20%.

En rapport från den kinesiska samhällsvetenskapsakademin sade att Kinas arbetslöshet  i urbana områden klättrat upp till 9,4% vilket ligger långt över den internationellt etablerade varningströskeln på 7%. För omkring tre år sedan sade Zheng Yanbo vid Shanghais samhällsvetenskapsakademi att om överflödigt arbete på landsbygden tas med i beräkningen är Kinas arbetslöshet så hög som 20%. Den siffran skulle vara ännu högre om man tog med de temporärt friställda.

Professor Zeng Xiangquan från Pekings Folkuniversitet, som även är expert vid Kinas nationella statistikbyrå, sade att de internt rapporterade arbetslöshetssiffrorna konstant legat på över 20% de senaste tre åren.

Xiao Shu sade att regeringens extremt felaktiga siffror är ett resultat av det politiska systemet.

– Regeringsorganen har alldeles för mycket egenintresse i att rapportera positiva siffror. Lokalregeringarna försöker etablera sig och en hög arbetslöshet kan fläcka ner den politiska utvärderingen av tjänstemännen. Den här situationen leder till att mycket statistik är lögnaktig. Förutom arbetslösheten är bedömningen av högskolor ett annat område med omfattande lögner, sade han.

Kinaexperter menar att den kinesiska regimen bara rapporterar de goda nyheterna och gömmer de dåliga och att man viftar bort vanligt folks svåra situation. Xie Tian tror inte att regimen kommer att ändra sitt beteende.

– Först och främst måste vi inse att regimen är källan till lögnerna. De ljuger. De vet att siffrorna inte är verkliga men de använder dem för att lura andra. Det är fullkomligt utsiktslöst att försöka övertala den här regeringen att sluta ljuga, lika utsiktslöst som att övertyga dem att ändra styrelseskick från diktatur till demokrati, sade Xie.

Expertisen tror inte att regimen kommer att byta till de internationellt erkända statistiska metoderna eftersom deras törst efter politiskt kapital är större än deras behov av sanningsenlig information. Regimen fruktar att de verkliga arbetslöshetssiffrorna kommer att få dem att framstå som inkompetenta.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15247/