Kinas arbetsläger kan vara på väg bort, enligt statlig media
Fångar lyssnar på en polis under skolning i uppträdande i ett fängelse i Chongqing den 30 maj 2005. (Foto: China Photos/Getty Images)


I kinesiska medier och regimens propagandakanaler påstås att det kinesiska kommunistpartiet i år kan komma att se över sitt system med ”omskolning genom arbete”. Rapporterna innehåller dock få detaljer.

Medier återgav vad Meng Jianzhu, chefen för det politisk-rättsliga utskottet, det organ som bland annat har makten över säkerhetsstyrkorna, ungefär ska ha sagt under en nationell arbetskonferens på måndagen: ”Centralregeringen har redan undersökt det, och efter att det har gjorts en begäran om godkännande av nationella folkkongressen, kommer systemet med omskolning genom arbete att stoppas i år.”

Anmärkningarna om att ”stoppa” systemet, förekommer dock inte i officiella mediekanaler. Statliga medier rapporterade bara att regimen planerar att ”gå vidare med reformer” av arbetslägersystemet.

Systemet med omskolning genom tvångsarbete låter kinesiska myndigheterna att hålla människor inlåsta i åratal utan någon formell rättegång. Fångarna utsätts ofta för svåra förhållanden och även tortyr. Systemet har varit starkt kritiserat under senare år. Många har sagt att det strider mot Kinas egen konstitution och främst riktar sig mot petitionärer, oliktänkande och religiösa grupper.

Wen Zhao, en politisk kommentator på New York-baserade New Tang Dynasty Television, sade att han tror på gräl och stridigheter mellan fraktioner på hög nivå inom partiet inför ett viktigt partimöte i mars. Han påpekade också att det fortfarande är okänt vilket annat system som kan komma att ersätta tvångsarbetsprogrammet, som infördes för flera årtionden sedan under diktatorn Mao Zedong.

”Det är omöjligt att bara riva alla arbetsläger. Många poliser kommer att bli utan arbete”, sade han.

Det kinesiska justitieministeriet sade i oktober att mer än 60 000 människor har skickats till tvångsarbetsläger årligen, och tidigare år sägs så många som 300 000 människor har satts i lägren.

”Om detta är sant skulle det innebära ett viktigt framsteg. Det är ett verktyg som missbrukas i stor omfattning”, sade Zhang Qianfan, juridikprofessor vid Pekings universitet, till New York Times.

Påtryckningar på kommunistpartiet från allmänheten om att ändra systemet har ökat efter flera uppmärksammade fall, bland annat ett gällande en ung tjänsteman på landsbygden, Ren Jianyu. Ren kritiserade Chongqings tidigare partichef, Bo Xilai, som avskedades i fjol efter flera skandaler, och kritiserade Kinas arbetslägersystem.

Han dömdes till 15 månader utan att någonsin ha fått träffa en advokat. Han släpptes i november, efter Bo Xilais fall.

Ren sade att han tappade han mer än 30 kilo under sin tid i lägret. Han sade att systemet är ”för godtyckligt och vem som helst kan utsättas för fara i ett sådant system, enligt min egen erfarenhet.”

Tang Hui, en kvinna i Hunanprovinsen, dömdes till 18 månader i tvångsarbetsläger efter att ha krävt ytterligare straff för sju män som fört bort och prostituerat hennes dotter. Det ledde till en folkstorm, och hon släpptes strax efter att domen hade fallit.

Tidigare har en del kineser dömts till ett år i arbetsläger efter att ha skrivit små kommentarer på nätet. 2008 tillbringade två äldre kvinnor i Peking nästan ett år i arbetsläger bara för att de lämnade in en ansökan om protesttillstånd.

Systemet har också i stor omfattning använts mot Falun Gong-utövare. Vissa beräkningar tyder på att de utgör minst hälften av det totala antalet som sitter i arbetslägren. Uppskattningarna varierar mellan hundratusentals och miljontals människor.

Med research av Frank Fang

Översatt från engelska