Kinas arbetsläger byter namn – tortyren fortsätter oförändrad
Medan han beundrade sitt listiga verk kunde han inte låta bli att undra om det behövdes fler blommor. (Bild: Jeff Nenarella/Epoch Times)


Kanske hoppades förespråkare för mänskliga rättigheter att det var goda nyheter när den kinesiska regimen den 15 november bekräftade att den skulle stänga det omfattande arbetslägersystemet. Men det stod snart klart vad denna nedläggning egentligen innebar.

Enligt den statsstyrda Legal Evening News ”stänger” många arbetsläger genom att helt enkelt byta ut skylten på framsidan. Läger skyltas om till fängelser eller behandlingshem för missbrukare, medan samma vakter innanför samma väggar begår samma övergrepp som tidigare.

Det har förekommit rapporter om att en del fångar har släppts, men samvetsfångar, däribland Falun Gong-utövare, skickas från arbetsläger till fängelser eller än mer oroande, till ”legala utbildningscentra,”som annars går under benämningen hjärntvättscentra.

Att hitta nya platser för Falun Gong-utövarna, vilka uppskattas vara flera hundratusen, är en stor uppgift, men det finns fler legala utbildningscentra i Kina än arbetsläger.

Medan centren nu hyser en mängd olika fångar, verkar de ha skapats år 1999, uttryckligen för att ”omvandla” Falun Gong-utövare, att tvinga dem att ge upp sin tro.

Enligt kinesiska rättighetsadvokater är dessa centra våldsammare och mindre reglerade än arbetsläger. Det finns ingen gräns för hur länge människor kan hållas internerade i centren. Dessutom i likhet med arbetslägren krävs inte någon rättegång eller ens en arresteringsorder för att spärra in någon.

I ett blogginlägg kallade den kinesiske rättighetsadvokaten Teng Biao centren för ”tortyrläger” och citerade andra advokater som säger att ”sådana olagliga fängelser har dödat fler människor än vad fängelser och arbetsläger har gjort”.

Under det kommandet året kommer människorättsförespråkare börja rapportera om dessa centra, och att de ska fördömas på samma sätt som arbetslägren.

I själva verket har detta redan påbörjats. En rapport från Amnesty International från den 17 december varnar för att fångar från före detta arbetsläger skickas till legala utbildningscentra, där de utsätts för tortyr och misshandel.

Översatt från engelska.