Kinas aktiemarknad har förlorat 21 miljarder yuan
En kinesisk investerare i Shanghai tittar på aktiepriser. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Det kinesiska aktieindexet Shanghai Composite Index har förlorat två tredjedelar av sitt värde jämfört med när den stod som högst i oktober förra året. Den sammanlagda förlusten på aktiemarknaderna i Shanghai och Shenzhen uppgår nu till 21 miljarder yuan (ungefär samma i svenska kronor). Shanghai Security News genomförde tillsammans med stockstar.com en nätundersökning som visade att 48% av investerarna blivit av med mer än 70% av sitt kapital.

Shanghai Composite Index stängde på 2,017 den 20 november 2006. Sedan dess har den kinesiska aktiemarknaden fortsatt skjuta i höjden och aktieindex tredubblades på bara ett år. Den 16 oktober 2007 nådde Shanghai A-Share Index sin toppnotering på 6,124. Under den perioden investerade miljontals vanliga kineser sina besparingar i aktier i hopp om att få en del av kakan så länge aktiemarknaden gick så bra.

Sen dess har marknaden dock sjunkit till en nivå som motsvarar bara en tredjedel av dess ursprungliga värde. Shanghai Composite Index sjönk ytterligare 2,9% till 1,929 den 17 september efter att ha fallit 5% dagen innan.

Det sammanlagda marknadsvärdet på aktiebörserna i Shanghai och Shenzhen föll till 12,64 miljarder yuan, vilket innebär en nedgång på 352 miljarder yuan från den tidigare stängningen. Jämfört med det sammanlagda marknadsvärdet när det var som högst, på 33,62 miljarder yuan sjönk aktiemarknaden med 21 miljarder yuan eller 62,4%.

Över 5000 investerare deltog i nätundersökningen. Resultatet visade att bara 23% lyckats dra sig ur aktiemarknaden. 11% hade mindre än hälften av sina aktier kvar, 20% hade fortfarande mer än hälften kvar och hela 45% hade kvar alla aktier de köpt.

Analytiker har påpekat att Kinas marknad aldrig tidigare sett en sådan nedgång, och förlusterna för investerarna är också de största någonsin. Undersökningen visade att under det här skedet av börskraschen höll sig förlusterna under 50% för bara 21% av investerarna. Hela 48% av investerarna har förlorat 70% eller mer.

Bland de som deltog i undersökningen trodde 47% att index kommer falla till 1,500; 32% trodde att den kommer falla under 1,000 och bara 21% trodde att den kommer sluta falla när den nått ner till 2,000.