Kinakoppling till ”mutbidrag” till Kanadas minister Colle


Samtidigt som Ontarios allmänrevisor Jim McCarter lägger till de sista detaljerna till rapporten om liberalernas påstådda ”mutfond” har Epoch Times erhållit information som tyder på kopplingar till en liberal minister och en grupp som mottagit bidrag från hans kansli.

Jim McCarter granskar om 32 miljoner dollar i bidrag under senaste två åren för hjälp till immigrationsservice delats ut på orättfärdigt sätt till grupper med liberala kopplingar. En talesman på kontoret hos den allmänna revisorn berättade för Epoch Times att rapporten skulle publiceras i slutet av juli.

En organisation som mottagit tvivelaktiga bidrag är Chinese Professionals Association of Canada (CPAC).

Mitthöstens festivalmiddag

Epoch Times har fått kännedom om att CPAC:s styrelsemedlemmar på ett framträdande sätt figurerat i pengainsamling till Ontarios migrationminister Mike Colle, sex veckor innan Colles kansli utgav de två första oannonserade bidagen till CPAC. Bidragen uppgick till 275 000 dollar.

Minst tolv av CPAC:s femton styrelsemedlemmar deltog i insamlingen den 19 oktober 2006 enligt foton av evenemanget på Chinese Canadian Times webbsajt.

Evenemanget hette ”Mitthöstens festivalmiddag med Mike Colle.” Insamlingsblanketten som fyllts i med Elections Ontario av Colles valkretsförening gav varken tema eller plats utan beskrev endast evenemanget som ”insamling”. Men datumet stämmer överens med middagen som hölls på restaurangen Golden Court Abalone i Richmond Hill.

Bland CPAC:s styrelsemedlemmar som deltog i insamlingen var föreningens styrelseordförande Howard Shen, och den framträdande CPAC-ledaren och tidigare ordföranden Thomas Qu, och Michael Hung som nu är politisk rådgivare på Colles kansli.

Vid samtal med Michael Huang vägrade han att säga om han haft en roll i organiseringen av evenemanget. Han hänvisade Epoch Times till Colles talesman för media. Colles kansli svarade emellertid inte trots upprepade förfrågningar om huruvida CPAC:s styrelsemedlemmar hade organiserat middagen. Huang hade vid tidpunkten för insamlingen tjänst inom Colles kansli och var styrelsemedlem i CPAC.

När Thomas Qu tillfrågades per telefon om han hade deltagit i middagen, sade han, ”nej, nej, nej” och lade på.

Howard Shen ringde inte tillbaka.

Qu har emellertid fotograferats på scenen under evenemanget den 19 oktober där han håller i en mikrofon och har till synes ett papper i sin hand med anteckningar. Han står där med Colle och ett halvdussin kinesiska kanadensare som bär knappblommor. Bland dem finns också Hughes Eng, viceordförande i National Congress of Chinese Canadians (NCCC) som är en Pekingvänlig paraplygrupp där CPAC ingår. Den tidigare kinesiske diplomaten Chen Yonglin säger att NCCC är en frontorganisation för den kinesiska kommunistregimen.

Eng har också enligt rapporter organiserat en kampanj för Qu i hans misslyckande till valet för Markhams kommunfullmäktige 2003.

När kommunikationsrådgivare Rich Byun kunde nås för samtal i minister Colles kansli nekade han till all förbindelse mellan CPAC:s styrelsemedlemmars stöd till Colle och bidragen.

– Stödet som minister Colle har som MPP [ledamot i Ontarios provinsregering] kommer från olika håll, från alla sorters människor, sade Byun.

– För de som personligen tycker att de vill bidra till något särskilt syfte är det fritt fram för dem att göra det, och det är inte på grund av deras föreningar, yrken eller annat – det är inte något som hör till detta.

Enligt insamlingsformuläret som lämnades in till Elections Ontario kostade middagstallrikarna mellan 125 och 150 dollar per styck och ett bord kostade 1350 dollar. Middagen gav 21 230 dollar i inkomst varav 12 940 dollar blev bidrag till Colles kampanj.

Flera deltagare gav enligt valkretsföreningens årsrapport 2006 ytterligare donationer till Colles kampanj. Hughes Eng bidrog med ytterligare 940 dollar.

Oannonserade bidrag

Den 1 december utfärdade Colles kansli ett bidrag på 25 000 dollar till CPAC ”för att samla information som kan underlätta nykomlingars övergång till livet i Ontario.” I mars delade kansliet i all tysthet ut ytterligare 250 000 dollar till CPAC. Varken regeringen eller CPAC informerade vid det tillfället offentligt om det andra bidraget.

I mars anställde Colle också Michael Huang som en politisk rådgivare. Huang hade arbetat som praktikant på Colles kansli sedan september 2006. Colle säger att Huang avgick från CPAC den 26 oktober, en vecka efter insamlingsmiddagen. Colle förnekar att Huangs arbete på hans kansli hade någon betydelse för bidragen till CPAC.

Men inget av bidragen till CPAC hade anmälts och regeringen utgav ingen formell utvärdering som grund för bidragen.

Premiärminister Dalton McGuintys regering har sedan dessa antagit ändringar för att framtida bidrag skall kunna granskas tydligare.

Colle har starkt försvarat CPAC:s bidrag med att säga att de kom till på grund av ”en kris” i invandrarsamhället där många utomlands utbildade yrkespersoner inte kunde hitta arbete.

Han har kallat CPAC en organisation med en fantastisk ”meritförteckning”.

Men inte alla som är inblandade i CPAC håller med. Vissa anklagar gruppen för att agera som lobbygrupp för det kinesiska konsulatet i Toronto.

Bortom kinesisk yrkesutövning

Enligt CPAC:s webbsajt är CPAC:s huvudsakliga mål att förse kinesiska yrkespersoner med möjlighet att bygga nätverk, utbilda sig, integrera sig i det kanadensiska samhället och utveckla sina karriärer. Samtidigt är målsättningen att vara ”en nationell röst och representant för det kinesisk-kanadensiska samhället.”

CPAC arbetar också med kinesiska styrelser på statlig- och lokalnivå för att locka kinesiska kanadensare med tekniska kunskaper att återvända till Kina för att diskutera deras teknologi, med alla kostnader betalda.

CPAC hjälpte under 2006 till att arrangera åtta sådana besök och informerade i maj i år om ytterligare fem tillfällen. Intresseområden innehåller bland annat nytt material, elektronik, biomedicin, förnybar energi, maskin- och bilteknologi och petroleum.

Ett livstidsmedlemskap i CPAC finns för 100 dollar och medlemmarna får rabatt på bilförsäkring. CPAC säger att de nu har 20 000 medlemmar.

CPAC-ledarna har dock inte alltid hållit sig till saker relaterade till kinesisk-kanadensisk yrkesutövning.

1999 talade Thomas Qu som CPAC:s ordförande på ett evenemang där han fördömde Taiwans självständighet, för vilket han berömdes på den kinesiska regimens officiella utrikespolitiska webbsajt.

Qu var också en av endast 28 utlandskineser som i maj 2005 bjöds in till den tiodagars Chinese People’s Political Consultative Conference i Peking, ett privilegium som endast reserveras till de mest pålitliga anhängarna till kommunistpartiet.

Under den kinesiska ledaren Hu Jintaos besök i Toronto i september 2005 syntes Michael Hung också när han positionerade kommunistpartiets supportrar att blockera demonstranterna.

2004 var Huang också bland kärntruppen av supportrar till kinesiska konsulatet som dök upp på Torontos City Hall för att protestera mot en motion där man skulle erkänna ”En Falun Dafa-dag” i staden. Falun Dafa eller Falun Gong är en andlig metod som förföljs av kommunistregimen i Kina. Huang och andra skred till handling efter att det kinesiska konsulatet hade sänt ett brev till fullmäktigeledamöterna och borgmästaren med krav om att de inte skulle godkänna motionen.

Huang var i december 2006 också huvudorganisatör till en avskedsmiddag för den avgående kinesiske generalkonsuln Chen Xiaoling.

Kraftfull påtryckargrupp

I juli berättade nio CPAC-medlemmar för media att de trodde att många endast gick med i organisationen på grund av deras rabatt på bilförsäkringen. De sade att det verkade som om CPAC använde dess medlemstal för att utöva påtryckningar på regeringen fastän de inte tyckte att organisationen representerade dem.

– I stället för att fokusera på tjänster som CPAC påstår sig erbjuda har de lagt ansenligt med tid och energi för att framhäva sig själv och försökt framställa sig själv som en ledare av ett mandarinkinesiskt samhälle, sade en CPAC-medlem.

– I verkligheten kontrolleras denna organisation av ett fåtal personer vilka stöds och backas upp av det lokala kinesiska konsulatet.

Organisationen och dess ledare har snabbt etablerat sig i en framträdande position.

Thomas Qu utnämdes nyligen till viceordförande för New Chinese Canadian Liberal Association of Canada.

Källor uppger att de tror att CPAC är nära att få ett stort bidrag från det federala medborgarskaps- och immigrationsministeriet.

Andra invandrargruppers hjälparbetare avböjde intervjuer för denna artikel åberopande oro över att om man offentligt kritiserar regeringen om dess relationer till CPAC kunde det skada deras egna ansträngningar att få bidrag.

En sade emellertid om CPAC:

– Uppriktigt sagt så är det inte för att de har gjort detta längst tid eller att de har det bästa historien. De har på något sätt lyckats få den största uppmärksamheten från ministern. Det är det som är skillnaden.

Not: Epoch Times identifierade den 19 oktober 2006 tolv styrelsemedlemmar i CPAC på Mitthöstens festivalmiddag med Mike Colle, genom att jämföra foton från middagen med foton från CPAC:s nuvarande styrelse på CPAC:s webbsajt och i kinesiskspråkig media.

De som identifierats är: Thomas (Tao) Qu, tidigare styrelseordförande; Howard (Hao) Shen, nuvarande styrelseordförande; Michael (Zheng) Huang; Stan S. Yu; Bruce (Bing) Jiang, Margaret (Jing) Yang, Hugh Zhao, Christine Xu, Lynda (Mingrong) Xu, Wilbert Lai, Longhuan Kim, och Lawrence Yu (tidigare ordförande). Foton från middagen kan hittas på http://www.cctimes.ca/images/picnews/east/061019/index.html

Tilläggsrapportering av Maggie Ma och Anna Yang.

Översatt från