Kinaambassadör rabblar upp statens propaganda


1 oktober hade Dagens Nyheter en lång intervju med Kinas ambassadör i Stockholm, Chen Mingming, med titeln ”’Dödstraffet är förankrat’”.

Den första frågan hur Chen vill kommentera det försämrade läget för mänskliga rättigheter i samband med OS i Kina svarar han att OS ”präglades av stor öppenhet”. Sedan nämner han att några utlänningar försökte ”sprida politiska budskap som var oförenliga med den olympiska andan”. Chen tyckte inte att de mänskliga rättigheterna hade blivit sämre. De flesta tidningar i västvärlden rapporterade regelbundet hur de mänskliga rättigheterna försämrades inför och under OS, vilket även människorättsorganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch gjorde. Men tydligen missade Chen dessa nyheter.

Han glömde också att nämna att Falun Gong-utövare, tibetaner och uigurer var förbjudna att delta eller ens besöka OS i Peking. Men jag antar att det var ”oförenligt med den olympiska andan” att låta dem vara med, trots att Falun Gong utövas i fler än 70-talet länder och får stöd av myndigheter i respektive land att fritt utöva sin tro och qigongmetod. Och jag antar att alla tibetaner och uigurer var farliga ”terrorister” eller ”separatister” eftersom de inte heller fick vara med i OS.

I den andra frågan går Chen vidare med att säga att dessa ”politiska budskap” som förekom under OS var en förolämpning mot det kinesiska folket. Enligt hans logik var tydligen inte det ökande förtrycket mot oliktänkande i samband med OS någon förolämpning mot det kinesiska folket. Två kinesiska damer i 70-årsåldern lämnade in protestbrev till polismyndigheten, som de enligt den kinesiska lagen har rätt till. De blev därefter internerade i fängsligt förvar. Enligt ambassadören var säkerligen dessa damer också en förolämpning mot det kinesiska folket.

Reportern ställer en fråga som rör Shi Tao, han som skickade e-post om årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg till USA, och att denne dömdes därefter till tio års fängelse. Chen svarar med att han inte känner till något om detta. Ganska lustigt egentligen då Shi Tao flitigt förekom i västerländska medier och i rapporter från mänskliga rättighetsorganisationer.

Sedan kommer en fråga om att vi i västmedier har fått läsa mycket om hur Falun Gong-utövare förföljs. Ambassadören svarar då att han inte tror att man ”haft någon nyhetsrapportering av falungong de senaste tio femton åren”. Vidare säger han att det egentligen inte finns något att rapportera om Falun Gong. Att tusentals utövare har dött genom tortyr och att tiotusentals har tvingats in i arbetsläger oftast utan rättegång, är enligt Chen ingenting att rapportera om. Att det förekommer organstöld av Falun Gong-utövare är förstås ingenting heller att rapportera om, enligt ambassadören.

”Vi har följt utländska mediers nyhetsrapportering om OS i Kina de senaste månaderna, och vi har inte läst något om falungong där heller under denna tid”, säger Chen. Men förföljelsen av Falun Gong har nämnts i flera tidningar inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och andra utländska tidningar.

Ytterligare en fråga i artikeln rör Hu Jia, Gao Zhisheng och den blinda aktivisten Chen Guangcheng. Men detta har ambassadör Chen ”ingen information om”. Vanliga svenskar läste regelbundet om dessa tre människorättsaktivister i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och andra tidningar.

Det är verkligen oroväckande att en kinesisk ambassadör i Sverige inte känner till fallen Shi Tao, Hu Jia, Gao Zhisheng med flera. Möjligtvis ljuger han för att inte reta upp sina arbetsgivare i Kommunistpartiet och för att kunna behålla sitt arbete som ambassadör.

Än mer oroväckande är hur han rabblar upp propagandan från de kinesiska statsstyrda medierna. Samtidigt pågår en fruktansvärd brutal förföljelse mot Falun Gong och andra tusentals dissidenter stoppas in i fängelser, arbetsläger och interneringscenter för att de råkar tycka lite annorlunda än kommunistpartiet. Vill ambassadör Chen Mingming att detta förtryck fortsätter? Eller är han bara naiv och tror att inget förtryck försiggår?