Kina toppar statistik över dödsstraff
Civilklädda kinesiska poliser griper en snattare. En provins i södra Kina har utökat landets utbredda användning av dödstraff till att även gälla snattare, i ett försök att hämma en våg av väskryckande motorcyklister. (Foto: AFP)


Igår presenterade Amnesty sin årliga statistik över dödsstraffen i världen. Fyra länder, med Kina främst, står för 94 procent av alla utförda avrättningar under 2005.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att dödsstraff har någon avskräckande effekt, ändå utförde 22 länder avrättningar förra året. Den årliga rapporten över antalet dödsstraff är en dyster läsning, men på Amnesty ser man ändå ljust på situationen då antalet dödsstraff stadigt har minskat enligt de uppgifter som de har tillgång till. Sedan 1990 har 40 länder avskaffat dödsstraffet och under de sista 20 åren har antalet ländet med dödsstraff halverats. Nu senast har ett stort steg tagits för att avskaffa dödsstraffet i Filippinerna . Den 15 april omvandlade landets president Arroyo straffet för alla de1 230 fångar som hade dömts till döden sedan 1994.

20 000 personer sitter i dödscell och väntar på att avrättas av sin egen regering, enligt rapporten. Mörkertalet är stort på grund av de flesta regeringars hemlighetsmakeri kring dödsdomar och avrättningar, så de verkliga siffrorna är därför betydligt högre.

Kina är det land som sticker ut mest vad beträffar antalet avrättningar. Amnesty har samlat uppgifter om  1 700 avrättningar i Kina, men det finns ingen officiell statistik och det är sannolikt bara toppen på ett isberg. Av de 68 brott som är belagda med dödsstraff ingår bland annat ekonomiska brott som skattefusk, förskingring och tagande av mutor. Bristfälliga rättegångar och användning av tortyr för att tvinga fram ”bekännelser” ökar antalet oskyldiga som döms till döden.

Iran utförde 94 avrättningar förra året, Saudarabien 86 och USA 60, tillsammans med Kina står de här fyra länderna för 94 procent av alla kända avrättningar.