Kina står inför arbetskraftsbrist inom två år


Chung-Huainstitutet för ekonomisk forskning uppmärksammar en nyligen gjord studie av den kinesiska samhällsvetenskapsakademin, med titeln ”2007 års preliminära diskussionsrapport om befolkning och sysselsättning”, i vilken det står att Kina närmar sig ”Lewis-vändpunkten” (tillgängligheten av obegränsad arbetskraft). Det syftar på teorin om att när arbetskraften från landsbygden minskar kommer lönerna börja skjuta i höjden. Prognosen är att Kina kommer att se början på en landsomfattande arbetskraftsbrist inom två år. 

Senaste numret av ”International Economic Outlook Weekly” från Chung-Huainstitutet, analyserade Kinas problem med arbetskraftsbrist.

Chung-Huainstitutet citerade en undersökningsrapport från det statliga rådets centrum för utvecklingsforskning, gällande arbetskraften på Kinas landsbygd, vilken påvisade att Kinas arbetskraft på landsbygden inte kommer att möta behovet såsom man allmänt förväntat.

Denna undersökningsrapport täcker 2749 administrativa byar i Kinas 17 provinser. Resultatet visar att 74% av byarna inte längre har ett överskott på arbetskraft som söker sig till städerna för arbete. Bara 25% av byarna som undersöktes uppgav att de fortfarande har ett arbetskraftsöverskott på personer under 40 år.

Det är värt att notera att tillgången på billig arbetskraft även krymper betänkligt i relativt fattiga regioner såsom västra och centrala Kina, vilket antyder att arbetskraftsbristen sprider sig från de ekonomiskt utvecklade områdena på östkusten till inlandet.

Kinesiska samhällsvetenskapsakademins undersökning visar att Kina närmar sig den så kallade ”Lewis-vändpunkten”, det vill säga, punkten där det vänder från arbetskraftsöverskott till arbetskraftsbrist. ”Lewis-vändpunkten” är en teori skapad av Nobelpristagaren Arthur Lewis. Han sade: ”När arbetskratfsöverskottet från landsbygden gradvis minskar kommer industrilönerna i dessa utvecklingsländer att skjuta i höjden.”

Rapporten från samhällsvetenskapsakademin indikerar att Kinas ekonomi står inför arbetskraftsbrist. Under 2009 kommer denna att bli landsomfattande. Till och med på landsbyggden kommer det saknas arbetskraft. Detta kommer ske innan det tidigare tänkta året 2010.

I själva verket har arbetskraftsbrist varit ett faktum i östra Kina sen några år tillbaka. Man såg då en ökning av lönerna för inflyttade arbetare. Enligt 2007 års preliminära diskussionsrapport ökade en inflyttad arbetares lön i genomsnitt från 781 till 953 yuan mellan 2003 och 2006. På årsbasis innebar detta en ökning på 2,8% under 2004, 6,5% under 2005 och 11,5% under 2006. Takten har alltså ökat för varje år.

Chung-Huainstitutet kommenterade, återigen utifrån rapporten från samhällsvetenskapsakademin, att ökningen av kostnaderna för arbete har skakat om själva kärnan i Kinas ekonomiska utveckling. Utländska investerare har börjat lämna denna ”världstillverkare” och se sig om efter andra platser där arbete är billigare. Detta kommer tvinga Kinas ekonomi, som för närvarande förlitar sig mycket på export och arbetskraftsintensiv processindustri, till genomgripande omstruktureringar.

Översatt från