Kina lägger enorma summor på att hålla medborgarna i schack
Militärdelegater anländer till Folkets stora sal och den Nationella folkkongressens öppningsceremoni i Peking den 5 mars. (Foto: Fred Dufour /AFP/Getty Images)


Trots spänningarna i Sydkinesiska sjön, vikande konjunktur och den minsta ökningen av militärbudgeten på sex år, satsas det stort på inhemsk säkerhet i Kina.

Kostnaderna för Kinas inhemska säkerhet har ökat med 5,3 procent till totalt 166,8 miljarder yuan sedan förra året, då kostnaden var 154,1 miljarder yuan vilket var en ökning med 4,3 procent från året innan.

De verkliga kostnaderna är dock betydligt högre; år 2013 rapporterades det om att regimen lade mer på inhemsk säkerhet än på militären, och då var summan 769 miljarder yuan respektive 740 miljarder yuan. Sedan dess har man slutat redovisa den regionala delen av budgeten för inhemsk säkerhet, rapporterar Radio Free Asia (RFA).

De nya siffrorna presenterades i en rapport om utfallet av 2015 års centrala och lokala budget och 2016 års budgetförslag, vilken snart ska gås igenom och godkännas av Nationella folkkongressen.

”Brott för skattebetalarnas pengar”

De budgeterade medlen för intern säkerhet ska användas till landets omfattande nätverk av säkerhetsorganisationer, anläggningar och personalresurser, där paramilitär, hemlig polis, uniformerad polis, domstolar, fängelser med flera ingår.

– Den kinesiska regimen begår brott för skattebetalarnas pengar. Vad kan de hoppas åstadkomma? Det som är unikt med Kina är att det finns ett system där man kan lämna in en petition, vilket inte finns någon annanstans i världen. Men när folk lämnar in sin petition blir de gripna och förföljda, sade Shen Yanqiu från Shanghai i en intervju med RFA.

Att ”petitionera” syftar på att kineser med klagomål kan åka till Peking eller sin respektive provinshuvudstad för att lämna sin framställan. Det handlar vanligtvis om övergrepp de anser sig ha utsatts för av myndigheterna.

Större spänningar kräver fler poliser

Myndigheterna i Peking driver fortfarande så kallade svarta fängelser, där de låser in de medborgare som kommer för att lufta sina klagomål. De utsätts ofta för tortyr eller misshandel, och kan också bli förföljda när de återvänt hem.

Ni Yulan är en välkänd aktivist som arbetar för funktionsnedsatta människors rätt till bostad. Hon säger att den ökade satsningen på inhemsk säkerhet går hand i hand med det ökade förtrycket i landet.

– Jag tror det finns fler petitionärer, fler människor som har fått sina hem rivna eller fråntagits sin mark med våld. Så myndigheterna måste anställa ännu fler för att upprätthålla stabiliteten, sade Ni.

Populär bloggare gripen i Kina

Varför dyrkar Kinas regim BNP?