"Kina har förrått de olympiska spelens kärnvärden"


En och en halv vecka innan de olympiska spelen invigs har Amnesty International utfärdat ett pressmeddelande om Kinas brutna löften om förbättrade mänskliga rättigheter. Amnesty ser detta som ett hot mot det olympiska arvet.

I sin rapport “The Olympics Countdown: Broken Promises” har Amnesty utvärderat människorättssituationen i Kina på fyra områden med koppling till de Olympiska spelens kärnvärden: förföljelse av människorättsförsvarare, godtyckliga fängslanden, censur och dödsstraff.

Amnesty har noterat att de kinesiska myndigheterna fortsätter att förfölja, hålla i husarrest och straffa dem som värnar om mänskliga rättigheter i Kina. Kina har inte uppfyllt löften som det gav vid tilldelning av OS för sju år sedan. Om Kina skulle få OS, skulle det förbättra alla sociala villkor, utbildning, vård och mänskliga rättigheter, enligt Wang Wei, generalsekreterare i Pekings olympiska försökskommitté.

Situationen för de mänskliga rättigheterna har tvärtom försämrats inom de flesta områden inför förberedelserna av OS. I sin strävan att visa upp bilden av stabilitet och harmoni har de kinesiska myndigheterna fängslat och med våld bortfört människor i syfte med att ”städa upp” Peking inför OS för att försäkra sig om att aktivister håller sig undan under själva evenemanget. Människorättsakivitister och journalister är en riskgrupp för dessa åtgärder.

Wang Wei lovade 2001 att ”media skulle ha total frihet att rapportera när de kommer till Kina”.

Internationella olympiska kommitténs ordförande Jacques Rogge anser att IOC:s tysta diplomati skulle ha lett till friare regler för utländsk media. Amnesty anser att IOC har för stor tillit till medias frihet och efterlyser att IOC säger ifrån när de kinesiska myndigheterna kränker de olympiska spelens principer.

Ledare som besöker OS i Kina borde göra sig hörda angående de försämrade mänskliga rättigheterna i stället att genom sin tysthet ge signaler om att Kinas regering kan hålla OS trots dess brutna löften, anser Amnesty.

– Ledare som närvarar under OS måste höja sina röster offentligt för de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvararna i Kina. Att inte göra detta sänder budskapet att det är acceptabelt för en regering att vara värd för OS i en atmosfär av förtryck och förföljelse, säger Amnesty i ett pressmeddelande.

Tillfälliga regler skulle ge utländsk media större frihet i sin nyhetsrapportering men den utländska korrespondentklubben i Kina har rapporterat om 260 fall av ingripanden sedan 1 januari 2007.

Amnesty kräver att Kina släpper alla fängslade aktivister, tillåter utländska och inhemska journalister att arbeta fritt. Amnestys rapport visar också att dödstraff utdöms även för ekonomiska och drogrelaterade brott och kräver att Kina arbetar för att minska antalet dödstraff.

Många fängslas

Listan på människorättsförsvarare som förföljs kan göras lång. Några exempel:

  • Hu Jia är fängslad för ”anstiftan till samhällsomstörtning” när han skrev om mänskliga rättigheter och gav intervjuer till utländsk media. Trots att han lider av en leversjukdom förvägras han medicin.
  • Människorättsförsvararen Huang Qi greps i juni i år för ”olaglig förfrågning om statshemligheter”. Huang hjälpte fem skolelevers föräldrar att driva ett rättsligt mål mot lokala myndigheter, när deras barn dog i jordbävningen i maj.
  • Liu Jie, aktivist från landsbygden fick 18 månaders ”omskolning genom arbete” för att ha skrivit en pamflett som uppmanar ledare att genomföra politiska och juridiska reformer, inklusive att avskaffa ”omskolning genom arbete”.

Det utdöms dödsstraff för 68 brott i Kina, inklusive icke-våldsbrott såsom ekonomiska och drogrelaterade lagöverträdelser. Ingen statistik har offentliggjort på senare tid över antalet dödsstraff trots löften om att antalet avrättningar ska ha sjunkit.