Kina har egna höghastighetståg
Kinas nya höghastighetståg har som jämförelse placerats bredvid ett vanligt tåg. (Foto: AFP/The Eng Koon)


I Kina tillverkas numera höghastighetståg som kan fås upp till en hastighet av 250 km per timme.

Från den 18 april 2007 tillhör Kina en liten grupp nationer som äger höghastighetståg. Majoriteten av lokomotivteknologin är importerad.

Kina är nu världens fjärde största ekonomi och är angeläget att visa sitt nya tåg som bevis på att det kan utveckla egen teknologi i viktiga sektorer. Samtidigt vill Kina visa att den inte är endast en plats dit världen kommer till för att montera ihop produkter.