Kina ger matbidrag till universitetsstudenter
Matpriserna har stigit kraftigt i Kina. Detsamma gällde vid studentdemonstrationerna 1989. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Den kinesiska regeringen kommer att ge ett bidrag på sammanlagt 1,9 miljarder yuan till 20 miljoner universitetsstudenter för att mildra effekten av den senaste tidens prisökningar. Experter tror att denna åtgärd har för avsikt att hejda eventuella studentprotester mot de kraftigt ökande varupriserna.

Bidraget kommer att vara på uppskattningvis 20 yuan per student per månad. Den officiella nyhetsbyrån Xinhua rapporterade att regeringen på central och lokal nivå godkänt drygt 1,6 miljarder yuan till 20 miljoner universitetsstudenter, medan de sista 320 miljonerna är till för att stötta fyra miljoner studenter som kommer från ekonomiskt svåra villkor. Sammanlagt ger man alltså 1,93 miljarder i stöd.

Rapporten citerade tjänstemän från utbildningsministeriet som hävdade att denna åtgärd varit effektiv och att studenter i allmänhet svarat att bidraget förbättrat deras ekonomiska situation.

Radio Free Asia intervjuade en kvinna vid namn Qi, som bor i staden Lanzhou i Gansuprovinsen. Hennes son är andraårsstudent. Hon sade att matpriserna ökat kraftigt de senaste tre-fyra månaderna och att ett stöd på mindre än en yuan om dagen inte kommer att hjälpa det minsta.

– Priserna har ökat med minst 50 procent de senaste tre eller fyra månaderna. Biffnudlar brukade kosta tre yuan, nu kostar de fem eller sex. Grönsaker brukade kosta tre yuan, nu kostar de 4,50. 20 yuan i månaden betalar bara två eller tre måltider.

Liu Feiyue, chefen för Hubei Civil Observation som är en hemsida för att bevaka medborgerliga rättigheter, menar att prisökningen på senare tid varit större än folk väntat sig. Många familjer har börjat känna sig pressade när det gäller att hantera detta. Liu som själv befinner sig inom utbildningssystemet sade:

– Prisökningarna är verkligen allvarliga, särskilt när det gäller mat. Det sätter ett mycket stort tryck på vissa fattiga studenter.

Utländsk media har också lagt märke till denna åtgärd. Associated Press rapporterade att den stora varuprisökningen 1988 var en av de händelser som startade demokratirörelsen bland studenter 1989. Den kinesiska regeringen verkar mycket orolig att prisökningarna åter ska få en liknande effekt. Det nämndes särskilt i rapporten att universitetsstudenter i Peking fått ett bidrag på 60 yuan, alltså 200 procent över genomsnittsbidraget.

Liu menar att regeringens oro är uppenbar.

– Problemet som uppstår i studenternas liv gör dem inte bara hungriga, det får dem att tänka efter. ”Varför händer detta? Hur kommer det sig att vi inte har pengar nog till mat?”. Om de tänker efter kommer de att komma fram till en slutsats som är en dom över det kinesiska samhället, till och med över Kinas statsskick. Detta är inte vad myndigheterna önskar sig.

Fang Jue, kinesisk före detta tjänsteman som nu bor i USA sade att det inte är studenterna som påverkats mest av prisökningarna, så motivet till att ge studenterna bidrag är uppenbart.

– Studentrörelsen för demokrati på Himmelska fridens torg orsakades av prishöjningar som sänkte studenternas levnadsstandard, tillsammans med andra politiska skäl. Minnet av denna händelse är fortfarande färskt hos den kinesiska regeringen. Att man ger studenterna bidrag och inte allmänheten är därmed något man gör primärt för att förebygga proteströrelser bland studenter.

Fang anser att det faktum att detta sker alldeles inför OS visar regimens bristande tilltro till att OS ska kunna hållas utan problem. Studentbidraget är precis till för att minska risken för att problem ska uppstå.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-20/69383.html