Kina går från tystnad till förnekelse i organstöldsfrågan
Huang Jiefu talar med pressen på en bild publicerad av China Medical Tribune. Publiceringen av artikeln är en indikation på att de kinesiska myndigheterna nu kanske byter propagandastrategi i frågan om organstölder från samvetsfångar. (Skärmdump/cmt.com.cn)


Att konstant neka till allting är ett vanligt politiskt knep för att värja sig mot ovälkomna anklagelser, och Kinesiska kommunistpartiet har länge använt det på ett skickligt sätt. Men när det gäller anklagelsen om att regimen ska ha dödat tiotusentals samvetsfångar för sin organ, har till och med nekanden setts som att ge frågan för mycket trovärdighet. Nu tycks detta dock ha förändrats, vilket experter misstänker beror på att Kina inser att anklagelserna är så välkända att tystnad inte längre hjälper.

Sedan 2006 har man försökt att endera ignorera anklagelserna och de växande bevisen, eller sprida propaganda om dem som presenterar dem. Nu har man dock valt att ändra strategi från tystnad till att faktiskt neka.

Denna nya propagandastrategi smög fram i en artikel nyligen i China Medical Tribune, en halvofficiell publikation för Kinas medicinska samfund. I artikeln refereras öppet och tydligt till en artikel från Falun Gong-hemsidan Minghui.

Minghui är mest känd för sin omfattande förstahandsrapportering av Falun Gong-utövare om förföljelsen som utövarna av den andliga metoden utsätts för i Kina sedan 1999.

Den kinesiska tidningen refererar till en detaljerad rapport på Minghui från 2009, som kom till slutsatsen att Falun Gong-utövare i fångenskap måste ha varit en huvudkälla till transplantationsorgan, med tanke på att antalet dödsdömda fångar är alldeles för lågt. I artikeln länkade man till och med till rapporten.

Allt fler bevis
Det var 2006 som anklagelser om att den kinesiska militären höll Falun Gong-utövare som en levande organbank först kom ut i en rapport av två oberoende kanadensiska utredare med titeln Bloody Harvest. Där pekade man på de extremt korta väntetider på bara några veckor för att få matchande organ i Kina, jämfört med väntetider på flera år i länder som faktiskt, till skillnad från Kina, har fungerande donationssystem.

Bland bevisen finns hemligt inspelade telefonsamtal där kinesiska läkare och sköterskor erkänner att de använder organ från Falun Gong-fångar. Bevisen har blivit allt fler, och FN, EU, den amerikanska kongressen och flera medicinska organisationer har begärt att de kinesiska myndigheterna ska förklara sig.

De kinesiska myndigheterna å sin sida har bara vågat angripa utredarna eller hävdat att anklagelserna är en del av en oklar komplott från Falun Gong för att smutsa ner kommunistpartiets rykte.

Aldrig tidigare har en publikation med officiella kopplingar tydligt refererat till anklagelserna – inte ens för att förneka dem.

”Mindre att förlora på att förneka det”
”Jag ser det här som att oron för de här övergreppen har kommit från för många håll för att Kinesiska kommunistpartiet ska kunna ignorera det”, skriver David Matas, medförfattare till ”Bloody Harvest” till Epoch Times i ett mejl. ”I stället för att låtsas som att ingen bryr sig om det här har de nu börjat förneka de här övergreppen.”

”Att förneka, snarare än ignorera, kritik har den nackdelen att man ger publicitet till kritiken, vilket är vad vi nu ser. Om kritiken inte är så känd är tystnad oftast den bästa strategin. Men om kritiken redan är allmänt känd tjänar tystnad inget syfte”, fortsatte Matas.

”De kinesiska myndigheterna måste ha kommit till slutsatsen att vetskapen om att man dödar Falun Gong för deras organ redan är så spridd att de har mindre att förlora på att förneka det än att ignorera det.”

Negativ uppmärksamhet från det internationella transplantationssamfundet kan ha varit en del i att tvinga kommunistpartiet att ändra strategi.

The Transplantation Society, som är den främsta globala medicinska grupp som representerar transplantationsindustrin, skrev tidigare i år till Xi Jinping, kommunistpartiets ledare, att Kina hade brutit sina löften om att reformera sitt transplantationssystem genom att fortsätta att ta organ från dödsdömda fångar. Man nämnde dock inte samvetsfångar i detta sammanhang.

Internationella medicinska organisationer valde på grund av detta att inte delta i Kinas nationella transplantationskonferens i slutet av oktober. I artikeln i China Medical Tribune benämnde man denna bojkott som att ”jämfört med förr var det många utländska transplantationsexperter som inte kunde delta”.

Kryptisk kommentar
Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), som är en medicinsk organisation som arbetar för att stoppa illegal organskörd, och som har sitt säte i Washington, har tidigare varnat västerländska kirurger för att delta i kinesiska transplantationsevenemang och därmed ge dem legitimitet.

”Vi ser det som oetiskt för utländska verksamma inom transplantationsindustrin att delta i denna kongress i Hangzhou, med tanke på de ohejdade och samvetslösa transplantationsrelaterade övergrepp som pågår i Kina, såvida man inte åker dit med det enda syftet att fördöma det”, skrev DAFOH i ett uttalande på sin hemsida.

Torsten Trey från DAFOH sade i en telefonintervju att den nyligen utkomna artikeln var intressant. Han fokuserade särskilt på en kryptisk kommentar från Huang Jiefu, Kinas förre vice hälsominister, som varit ansvarig för att hantera det internationella samfundet i frågor om Kinas organtransplantationssystem. Huang sade att det ”inte ännu var dags” för internationella inspektioner av Kinas organhantering.

– Varför är det inte dags? Det här antyder att inspektionerna skulle hitta något om de genomfördes nu, sade Trey.

– Transplantation Society försökte arbeta med Kina, men Huang Jiefus kommentar antyder att han vet mer än vad han har delat med sig till dem, tillade han.