Kina förlorar konkurrenskraft varnar Hu Jintao
Kinesiska arbetare tillverkar olika komponenter på en fabrik i provinsen Guangdong. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Kinas högsta ledare Hu Jintao varnar för en gradvis urholkning av landets konkurrenskraft inom handeln, i spåren av den globala ekonomiska krisen, vilket sätter kommunistpartiets förmåga att styra landet på prov.

Hu underströk de utmaningar som Kina står inför i sitt tal i lördags, den 29 november, på ett möte med politbyråmedlemmar av det kinesiska kommunistpartiets (CPC) centralkommitté.

– I framtiden kommer vi att ställas inför ett ökande tryck från den internationella finanskrisen, liksom nedgången av den globala ekonomiska tillväxten. I synnerhet en minskning av exporten till följd av den minskade efterfrågan. Kinas konkurrenskraft inom handeln, en traditionell fördel för Kina, håller gradvis på att försvagas, sade Hu.

– Huruvida vi kan vända trycket till en drivkraft och upprätthålla stabil och snabb ekonomisk tillväxt, kommer att vara ett test för att se om vi kan hantera den komplicerade situationen. Det är ett test för partiets förmåga att styra vårt land, sade Hu.

I fredags den 28 november höll Hu och Kinas näst högsta ledare, Wen Jiabao, ett möte med icke KKP-medlemmar och medlemmar av All-China General Chamber of Industry & Commerce på regeringskansliet, Zhongnanhai i Peking. Hu betonade också ”allvaret” i den ekonomiska situationen som Kina nu står inför.

För några veckor sedan gav Kinas statliga råd ut ett tillkännagivande om ett stimulanspaket som beräknades uppgå till 4 biljoner yuan (ungefär 570 miljarder US-dollar) under de kommande två åren, för att finansiera åtgärder på tio större områden. Detta kommer att vara det största ekonomiska stimulanspaketet någonsin som tillkännagivits i Kina.

Men vissa utomeuropeiska kinesiska ekonomer anser att de verkliga investeringarna kommer vara mycket mindre än 4 biljoner yuan, eftersom många projekt i planen fanns redan på plats innan paketet tillkännagavs.

Förra veckan sänkte Kinas centralbank, (People’s Bank of China, PBOC), normen för räntesatsen för ett års utlåning och inlåning med 108 enheter, vilket är den största räntesänkningen sedan den ekonomiska krisen i Östasien 1997. Detta är fjärde gången inom tre månader som PBOC sänker sin ränta.

Världsbanken utfärdade förra veckan en ny rapport om Kinas ekonomi. Prognosen för Kinas BNP-tillväxt reviderades från 9 procent i juni ner till 7,5 procent. Om förutsägelsen är riktig, kommer detta att vara den lägsta tillväxttakten i Kina sedan 1990.

Hus tal ses av analytiker som ett tecken på en försämrad ekonomi.

– Den kinesiska ekonomin kännetecknas av ett starkt beroende av utlandet. Beroendefaktorn är mer än 60 procent. Den inhemska konsumtionen som stöds av den kinesiska ekonomin befinner sig i ett område för mer än 30 procent, säger Han Qinglian, en känd ekonom.

Den fortsatta ekonomiska nedgången tycks ha spelat en roll för att bromsa Kinas ekonomi. Nyligen har ett stort antal arbetskraftintensiva små-och medelstora företag ansökt om konkurs eller att stoppa produktionen.

Original artikel på engelska:

http://en.epochtimes.com/n2/china/china-trade-competitiveness-7911.html