Kina - en återvändsgränd för Facebook?
Facebooks vd Mark Zuckerberg står inför ett kinesiskt dilemma. Censurera eller inte censurera? (Foto: AFP/Getty Images)


Facebook är världens största sociala nätverk på internet. Nu rapporteras det att företaget avser att ge sig in i Kina, och att det sker i form av ett joint venture med Kinas största sökmotorföretag Baidu.

Baidu hade inte kunnat bli landets största sökmotor utan ett nära samarbete med det kinesiska kommunistpartiet. Om Facebook ger sig in i Kina blir frågan om huruvida det kan ske utan att det dras in i spindelnätet av aktiv censur och informationskontroll.

Kan ett företag som grundats på principer om öppenhet och kontaktskapande finna sig tillrätta på en marknad som utmärks av toppstyrd propaganda och allestädes närvarande kontroll?

Facebooks grundare Mark Zuckerberg besökte Kina den 24 december 2010 och träffade då fyra stora it-företag: Baidu, China Mobile, Sina och Alibaba. Strax efter det investerade Goldman Sachs 450 miljoner dollar i Facebook, och värderade företaget till 50 miljarder dollar, uppgav New York Times Dealbook.

Det oundvikliga problem Facebook möter när det överväger att ge sig in i Kina är: ska det samarbeta med kommunistregimens internetcensur?

Regimen är en oförsonlig fiende till åsiktsfrihet. Även om Facebook kan ha goda avsikter med försöket att ta sig in på den kinesiska marknaden, kan det mycket väl gå för det som för Google, som först kompromissade, sedan vägrade och till slut blåslaget drog sig ur leken.

Om Facebook
går med på att censurera – till exempel inte låter användare att uttrycka sina åsikter i vissa frågor, så som Falun Gong – kommer det att svika sina egna värderingar. Hur skall Facebook kunna undvika censurering när partiet överhuvudtaget inte tillåter kineserna att säga vad de vill på kinesisk internet?

Hittills har inte något enskilt företag lyckats skaffa sig monopol över den kinesiska marknaden för sociala nätverk. Renren, som kallas Kinas Facebook, är landet största sociala nätverkssajt och lanserades på New Yorkbörsen den 4 maj.  Dess aktier steg med 50 procent den första dagen men sjönk med 30 procent dagen efter och stod den 11 maj under emissionskursen.

Denna svajighet har också noterats på andra kinesiska internetaktier på senare tid, däribland Youku, Dangdang och Qihoo 360. Det kan ifrågasättas huruvida Facebook kommer att bli mer eftertraktat av investerarna efter att det etablerat sig i Kina.

Integritetsskyddet
är en annan mycket angelägen fråga. En av Facebooks högst värderade tillgångar är att hundratals miljoner användare ger det förtroendet att ansvara för deras privata  information. Men om företaget börjar verka i Kina kan det tvingas delge kinesiska makthavare denna information,vilket kan få dess image att rasa.

De stora informationsmängderna som samlas in av Facebook kan också göra det till ytterligare ett bland alla de avancerade verktyg som den kinesiska säkerhetstjänsten redan använder för att övervaka och spåra oliktänkande.

Google valde att inte samarbeta med lokala kinesiska företag när det etablerade sig i landet. Det innebar att det saknade en skyddande sköld mot kommunistpartiets byråkrati. Samtidigt var det mera självständigt. 

Om Facebook blir partner till Baidu, kan det, med tanke på det senare företages historia av nära samarbete med myndigheter, leda till att Facebookanvändare avslutar sina konton i protest. 

Ur ett affärsperspektiv
är den viktigaste frågan hur företaget överhuvudtaget ska kunna vinna några betydande marknadsandelar när de inhemska kinesiska företagen haft flera år på sig att locka användare, ofta i motvilliga allianser med regimens informationskontroll. Facebook används också av västvänliga politiska organisationer. Kan det gå vägen?

Ställt inför detta batteri av kommersiella, etiska och pr-mässiga utmaningar inför ett inträde på den kinesiska marknaden, kan det tänkas att Facebook vill tänka över saken en gång till.

Översatt från engelska