Kina drabbat av kraftig sandstorm
Sand och damm fördunklar Peking.


En sandstorm svepte över stora delar av norra och nordöstra Kina den 26-28 maj. Det var årets mest långdragna och utbredda sandstorm i landet.

Enligt en rapport som kom den 28 maj från centret för övervakning av ökenspridning vid Kinas skogsvårdsadministration så drabbade stormen, som orsakats av anticykloner i Mongoliet, den centrala delen av norra Inre Mongoliet hårdast.

Från den 28 maj började dammet spridas till större delen av nordöstra Kina, Peking, Tianjin, Shandong-halvön samt provinserna Henan och Hebei.

Sandstormen påverkade 537 län och städer i sammanlagt tio provinser i större delen av norra och nordöstra Kina samt provinserna Henan och Shandong. Den täckte en jätteyta på 1,9 miljoner kvadratkilometer där det ligger 29 miljoner hektar åkermark, 3,65 miljoner hektar kommersiell skog och 56 miljoner hektar gräsmark. Sammanlagt påverkades 270 miljoner människor. Sandstormen har utgjort en hälsorisk för människor och en trafikfara samt negativt påverkat lantbruk och djuruppfödning i området.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-2/71322.html


Stormen lade ett tjockt damm på alla ytor i Peking. (Foto: Club.Autohome.com.cn)

Stormen lade ett tjockt damm på alla ytor i Peking. (Foto: Club.Autohome.com.cn)


Inre Mongoliet drabbades hårt av sandstormen. (Foto: nmgcb.com.cn)

Inre Mongoliet drabbades hårt av sandstormen. (Foto: nmgcb.com.cn)