Kina avrättar flest men avslöjar inget
En tibetansk kvinna protesterar mot dödsdomarna mot två personer som deltog i upploppen i Lhasa våren 2009. (Foto: AFP)


Kina är fortfarande det land i världen där flest människor avrättas varje år. Men någon statistik får Amnesty International inte ut från de kinesiska myndigheterna, som anser att dödsstraff är statshemligheter.

Uppskattningar säger att det rör sig om ett par tusen människor som varje år avrättas i Kina, vilket är mer än dubbelt så många som i alla andra länder.

Arton av världens länder utdömer dödsstraff enligt den nya Amnestyrapporten. Det är en minskning från 25 året före. Dödsdomar utdömdes dock i 56 länder. Iran nämns som ett exempel på länder där dödsstraffet används politiskt för att tysta opposition. I Europa verkställdes ingen avrättning under 2009, men i år har två personer avrättats i Vitryssland.

Amnesty har dokumentation om 714 avrättningar under 2009. Av dessa skedde tio i Afrika, 52 i Amerika och 624 i Mellanöstern och Nordafrika. För Asien, inklusive Kina, anges ingen siffra utan bara att ”tusentals”avrättas.

I en kommentar på organisationens hemsida säger Claudio Cordone, tillförordnad generalsekreterare för Amnesty International:

– De kinesiska myndigheterna hävdar att antalet avrättningar minskar. Om så är fallet – varför kan de då inte offentliggöra hur många som avrättats?