Kilgour och Matas bemöter den kinesiska regimens förnekande av organstöld
Före detta statsrådet David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas (i förgrunden) bevistar en presskonferens i Ottawa den 6 juli, 2006, i samband med publiceringen av deras rapport om organskörd från levande Falun Gongutövare. (Foto: Chun Zhu/The Epoch Times)


Den 6 juli släppte David Kilgour, tidigare kanadensiskt statsråd och David Matas, internationell människorättsadvokat, en rapport som bekräftar uppgifterna om systematisk skördande av inre organ från Falun Gong-utövare i Kina. Den kinesiska regimen svarade omedelbart med ett fullständigt förnekande och attackerade Kilgour, Matas och Falun Gong utan att svara på sakfrågorna i rapporten.

Epoch Times kan nu publicera Kilgour och Matas respons på Kinas regims dementi av rapportens slutsatser.

David Kilgour och David Matas:

– Kinas regering kom med ett uttalande som svar till vår rapport med rubriken, Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, daterad den 6 juli, 2006. Uttalandet finns att läsa på . Vi har följande svar till uttalandet:

1. Den kinesiska regeringens uttalande publicerades samma dag som vår rapport. Den kinesiska regeringens uttalande avfärdar vår rapport, utan att ha kontrollerat den. Vi ser den här reaktionen som oövertänkt. Det betyder att den kinesiska regimen inte har gjort några undersökningar för att ta reda ut om rapportens innehåll är sann.

2. Den kinesiska regeringens uttalande börjar med formuleringen:
– För att frigöra sig från en obekväm position efter det att lögnen om ”Sujiatun koncentrationslägret” avslöjats, har Falun Gong skiftat…

Formuleringen är felaktigt på flera olika sätt. Först, antyder det att vår rapport är en Falun Gong-rapport. Men det är den inte. Vi är inte Falun Gong-utövare. Vi gjorde rapporten som frivilliga, och vi var inte betalda av Falun Gong eller någon annan för rapporten. Vår rapport representerar vår egen bedömning. Vi har inte agerat på instruktioner från Falun Gong eller några andra, när vi kommit fram till våra slutsatser.

3. Påståendena om Sujiatuns koncentrationsläger som det kinesiska uttalandet refererar till kom ursprungligen från en före detta hustru till en kirurg på Sujiatunsjukhuset. Den personen är inte Falun Gong-utövare. Personen har inte någon gång ändrat sin berättelse. David Kilgour intervjuade henne. Ett utdrag från intervjun finns som bilaga 13 i vår rapport.

4. Det är vår åsikt, vilket också uttrycks i vår rapport, att den  kvinnan inte ljög. Vi drog slutsatsen att hon är trovärdig.

5. I vår rapport litade vi inte endast på det här vittnet för att komma till våra slutsatser. I vår rapport har vi följande åsikter om vittnets berättelse:

– Vittnesbörden som lämnats av kirurgens hustru verkar vara trovärdig, delvis beroende på att den är extremt detaljerad. Emellertid utgjorde detaljerna ett problem för oss, därför att de ger oss mycket information som är omöjlig att bekräfta på egen hand. Vi var ovilliga att grunda våra slutsatser på en informationskälla. Till sist litade vi på vittnesbörden från henne bara när det bekräftade och överensstämde med andra bevis, inte som enskild informationskälla.

Vår rapport avviker inte från vad det här vittnet säger, men den är en utvidgning med större fokus än bara Sujiatun sjukhuset.

6. I det kinesiska uttalandet står det vidare:
– Det är uppenbart att deras avsikt är att svartmåla Kinas anseende.

Vi svarar att vi inte har önskemål att svartmåla Kinas anseende. Vår enda angelägenhet är respekt för sanning och mänskliga rättigheter.

7. I det kinesiska uttalandet sägs det sedan:
– Kina har ständigt följt Världshälsoorganisationens relevanta rådande principer godtagna 1991, vilket förbjuder människoorganhandel och föreskriver att donatorernas skriftliga medgivanden måste anskaffas på förhand och donatorerna är berättigade att vägra donation  i sista minuten.

Det här yttrandet saknar grund. Den kinesiska webbsidan, China International Transplantation Network Assistance Centre Website, hade ute en prislista för transplantationer till och med april. Prislistan togs då bort från websidan, men finns fortfarande i arkivet. För att se den nuvarande webbsidan, gå till  http://en.zoukiishoku.com . För att se den arkiverade webbsidan gå  hit.  Dessutom kan många individer intyga att de har betalat för transplantationer i Kina.

8. Uttalanden om att Kina konsekvent har följt principen som föreskriver att donatorernas medgivande anskaffas i förhand är  inte heller samstämmig med fakta.

”De missförhållanden som råder vid häktning och fängslande i Kina, från den tiden personen första gången anklagas för ett brott som medför dödsstraff till ögonblicket då han eller hon avrättas, är sådana att alla föreställningar om frivilligt medgivande ter sig absurda.”
Organ Procurement and Judicial Execution in China, August 1994

9. Det kinesiska uttalandet fortsätter:
– Kina har utfärdat ett regelverk gällande organtransplantation på människor som uttryckligen förbjuder försäljning av organ och presenterar en uppsättning medicinska standarder för organtransplantation som en ansträngning att garantera medicinsk säkerhet och patienternas hälsa. Oregistrerade medicinska institutioner är förbjudna att utföra organtransplantation på människor. Om regeringen hittar någon registrerad institution som bryter mot reglerna, kommer den att återkalla registrering och straffa de ansvariga.

Vi tillstår att det är så och skrev om det i vår rapport. Vi noterade också att denna lag trädde i kraft bara för några dagar sedan, den 1 juli. Det svarar inte på våra upptäckter om det som hände innan detta datum. Dessutom finns det i Kina ett stort gap mellan införande och upprätthållande av lagstiftning.

10. Den kinesiska regeringen skrev:
– Det är klart att Falun Gongs skvaller har dolda politiska syften.
Ingen av våra upptäckter är grundat på skvaller. Varje upptäckt som vi gjorde har en bekäftat oberoende källa.

11. I det kinesiska uttalandet sägs det sedan:
”Därför är den så kallade ”oberoende undersökningsrapporten”, gjort av några få kanadensare och grundad på falska anklagelser, grundlös och partisk. Vi tror att lögner alltid är haltande, och kommer aldrig att bli till sanning även om de repeteras tusen gånger. Vi hoppas att det kanadensiska folket inte blir lurad av Falun Gongs förklädnad och fler människor kommer att vara medvetena om Falun Gongs natur som en ond sekt.”

Den här slutsatsen är ett angrepp på oss och Falun Gong. Rapporten skall bedömas utifrån sina kvalificerade värden. Att angripa författarna är inte ett lämpligt sätt att reagera.

För det andra, att kalla Falun Gong en ond sekt är ett exempel på den ärekränkning som drabbar Falun Gong. Det är denna typ av förtal som i Kina avpersonifierar och avhumaniserar Falun Gong och gör det möjligt att kränka deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Att kalla en grupp oskyldiga människor en ”ond sekt” är en form av provokation till hat, vilket är oacceptabelt i Kanada. Det är ett missbruk av deras diplomatiska närvaro att engagera sig i den här formen av provokationer.

För mer information, kontakta:
David Kilgour: + 1 613 747-7854
David Matas: + 1 204 944-1831
En fullständig kopia av rapporten finns att ladda ned från:
http://organharvestinvestigation.net/