loadingEn kvinna släcker törsten med ett glas vatten. I USA tillsätts fluor i kranvattnet i många stater vilket inte är tillåtet i Sverige. Nivåerna av fluor i grundvattnet i Sverige kan variera och överstiger ibland risknivåerna. (Foto: AFP/ Yuri Cortez)
En kvinna släcker törsten med ett glas vatten. I USA tillsätts fluor i kranvattnet i många stater vilket inte är tillåtet i Sverige. Nivåerna av fluor i grundvattnet i Sverige kan variera och överstiger ibland risknivåerna. (Foto: AFP/ Yuri Cortez)
Hälsa & Livsstil

Kemist varnar för fluor

Susanne Larsson - Epoch Times
Publicerad 2012-07-02

Den amerikanske kemisten Shane Ellison har pekat ut fluor som ett av de största hoten mot folkhälsan i modern tid. Fluor har under det senaste dryga halvseklet tillsatts i dricksvatten i flera länder och har en självklar roll inom tandvården.

Kanske är det en upprörande tanke för de flesta tandvårdsexperter att ifrågasätta användningen av fluor, men faktum är att många studier under åren har visat på fluorets skadliga verkan på människans hälsa.

Kemisten och författaren Shane Ellison har i sin utvärdering av forskningsstudier sett att fluor inte förhindrar karies utan i stället kan bidra till uppkomsten av cancer och andra sjukdomar.

I många stater i USA tillsätts fluor fortfarande i det kommunala dricksvattnet i syfte att förebygga karies. Ellison anser att fluorering av dricksvattnet måste upphöra.

Fluor kopplas till cancer

Ellison varnar för att fluor som vi får i oss angriper kroppens inre struktur.

”Kollagen, ett vävliknande nätverk som håller samman vårt skelettsystem med musklerna, slits sönder av fluoret. Vi känner av det som ligamentskador och värkande ben. Det är samma mekanism som leder till missfärgning av tänderna, så kallad fluorosis”, skriver Ellison på sin informationssida The Peoples Chemist.

Flera studier har under de senaste decennierna visat att fluor ökar risken för cancer.

En av pionjärerna inom cancerforskningen, amerikanen Dean Burke, studerade förekomsten av cancer i tio stora städer sedan vattenfluorering infördes 1950. Han såg att cancerdödligheten ökade hos dem som fått sitt vatten fluorerat.

Debatten kring fluor tog fart i Sverige sedan Elise Bassin vid Harvard University publicerat en studie 2006 som visat att de halter av fluor som förekommer i svenskt dricksvatten tycks femfaldiga risken för skelettcancer hos pojkar. Men idag tycks debatten ha stannat av igen.

Mer fluor gav lägre intelligens hos kinesiska barn

En kinesisk studie som publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives har visat samband mellan fluorerat vatten och lägre intelligens hos barn.

Forskaren Quanyong Xiang och hans kollegor undersökte 512 barn i åldrarna 8-13 i två kinesiska samhällen, en med högre fluorhalter än genomsnittet och den andra med lägre fluorhalter än genomsnittet.

Resultatet visade att antalet barn med högre intelligensnivå var 350 procent fler i samhället där fluorhalten var lägre jämfört med samhället där fluorhalten var högre än genomsnittet.

Varningar för fluor

Den framlidne medicine professor Olov Lindahl var en av de som tidigt varnade för fluorets farliga hälsoeffekter.

Olov Lindahl avslöjade många, som han ansåg vara medicinska bedrägerier, innan sin död 1991. I sin sista bok ”Recept på hälsa” (1990) skriver han:

”Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min mening en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.”

Lindahl ansåg redan då att tillräckligt med omfattande forskning visat att fluorid är ett starkt enzymgift. Enzymerna har betydelse för kroppens ämnesomsättning och hela livsprocessen. Han ifrågasatte även dess kariesskyddande effekt.

”En viss kortvarig positiv effekt på tänderna av fluor är svårt att med absolut säkerhet utesluta. Om man ser positivt på alla de rapporter som finns, kan det tänkas att fluortillförsel i vattnet uppskjuter kariesangrepp något år för att på längre sikt i stället göra tänderna sköra och mer angripna.”

Enligt Ellison skyddar inte fluor mot karies utan kan tvärtom främja dess uppkomst och han hänvisar till att även det amerikanska institutet för hälsoskydd, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ska ha erkänt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att fluor skulle skydda mot hål i tänderna.

Fluor
Fluorid finns naturligt i vissa mineraler i berggrunden och kan därför långsamt lösas ut till grundvattnet. Höga fluoridhalter är vanliga i bergborrade brunnar i stora delar av Sverige. Fluorid förekommer även i grävda brunnar och i livsmedel. I Sverige finns cirka 50 allmänna dricksvattenanläggningar med halter som överstiger gränsvärdet 1,5 mg/l. De flesta är små och försörjer färre än 100 personer.

I Irland, Schweiz och många stater i USA tillsätts fluor i det kommunala dricksvattnet för att förebygga karies. Detta är inte tillåtet i Sverige. Däremot används fluor i tandkräm och många tandvårdsprodukter. Barn under sex år uppskattas kunna svälja cirka 0,3 mg fluorid dagligen i samband med tandborstning.

Fluorid i dricksvatten tas lätt upp från mag-tarmkanalen. Hos vuxna stannar ungefär 60 procent kvar i kroppen och hos småbarn är andelen ännu större. Fluorid byggs in i kristallstrukturen i benvävnad och tänder. Effekter på tänder och ben är därför de mest framträdande.

 

Källa: Karolinska Institutet

Kan fluor skada barns hjärnor?

Gör din egen tandkräm

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

Mest lästa

loadingEn kvinna släcker törsten med ett glas vatten. I USA tillsätts fluor i kranvattnet i många stater vilket inte är tillåtet i Sverige. Nivåerna av fluor i grundvattnet i Sverige kan variera och överstiger ibland risknivåerna. (Foto: AFP/ Yuri Cortez)
En kvinna släcker törsten med ett glas vatten. I USA tillsätts fluor i kranvattnet i många stater vilket inte är tillåtet i Sverige. Nivåerna av fluor i grundvattnet i Sverige kan variera och överstiger ibland risknivåerna. (Foto: AFP/ Yuri Cortez)
Hälsa & Livsstil

Kemist varnar för fluor

Susanne Larsson - Epoch Times
Publicerad 2012-07-02

Den amerikanske kemisten Shane Ellison har pekat ut fluor som ett av de största hoten mot folkhälsan i modern tid. Fluor har under det senaste dryga halvseklet tillsatts i dricksvatten i flera länder och har en självklar roll inom tandvården.

Kanske är det en upprörande tanke för de flesta tandvårdsexperter att ifrågasätta användningen av fluor, men faktum är att många studier under åren har visat på fluorets skadliga verkan på människans hälsa.

Kemisten och författaren Shane Ellison har i sin utvärdering av forskningsstudier sett att fluor inte förhindrar karies utan i stället kan bidra till uppkomsten av cancer och andra sjukdomar.

I många stater i USA tillsätts fluor fortfarande i det kommunala dricksvattnet i syfte att förebygga karies. Ellison anser att fluorering av dricksvattnet måste upphöra.

Fluor kopplas till cancer

Ellison varnar för att fluor som vi får i oss angriper kroppens inre struktur.

”Kollagen, ett vävliknande nätverk som håller samman vårt skelettsystem med musklerna, slits sönder av fluoret. Vi känner av det som ligamentskador och värkande ben. Det är samma mekanism som leder till missfärgning av tänderna, så kallad fluorosis”, skriver Ellison på sin informationssida The Peoples Chemist.

Flera studier har under de senaste decennierna visat att fluor ökar risken för cancer.

En av pionjärerna inom cancerforskningen, amerikanen Dean Burke, studerade förekomsten av cancer i tio stora städer sedan vattenfluorering infördes 1950. Han såg att cancerdödligheten ökade hos dem som fått sitt vatten fluorerat.

Debatten kring fluor tog fart i Sverige sedan Elise Bassin vid Harvard University publicerat en studie 2006 som visat att de halter av fluor som förekommer i svenskt dricksvatten tycks femfaldiga risken för skelettcancer hos pojkar. Men idag tycks debatten ha stannat av igen.

Mer fluor gav lägre intelligens hos kinesiska barn

En kinesisk studie som publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives har visat samband mellan fluorerat vatten och lägre intelligens hos barn.

Forskaren Quanyong Xiang och hans kollegor undersökte 512 barn i åldrarna 8-13 i två kinesiska samhällen, en med högre fluorhalter än genomsnittet och den andra med lägre fluorhalter än genomsnittet.

Resultatet visade att antalet barn med högre intelligensnivå var 350 procent fler i samhället där fluorhalten var lägre jämfört med samhället där fluorhalten var högre än genomsnittet.

Varningar för fluor

Den framlidne medicine professor Olov Lindahl var en av de som tidigt varnade för fluorets farliga hälsoeffekter.

Olov Lindahl avslöjade många, som han ansåg vara medicinska bedrägerier, innan sin död 1991. I sin sista bok ”Recept på hälsa” (1990) skriver han:

”Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min mening en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.”

Lindahl ansåg redan då att tillräckligt med omfattande forskning visat att fluorid är ett starkt enzymgift. Enzymerna har betydelse för kroppens ämnesomsättning och hela livsprocessen. Han ifrågasatte även dess kariesskyddande effekt.

”En viss kortvarig positiv effekt på tänderna av fluor är svårt att med absolut säkerhet utesluta. Om man ser positivt på alla de rapporter som finns, kan det tänkas att fluortillförsel i vattnet uppskjuter kariesangrepp något år för att på längre sikt i stället göra tänderna sköra och mer angripna.”

Enligt Ellison skyddar inte fluor mot karies utan kan tvärtom främja dess uppkomst och han hänvisar till att även det amerikanska institutet för hälsoskydd, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ska ha erkänt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att fluor skulle skydda mot hål i tänderna.

Fluor
Fluorid finns naturligt i vissa mineraler i berggrunden och kan därför långsamt lösas ut till grundvattnet. Höga fluoridhalter är vanliga i bergborrade brunnar i stora delar av Sverige. Fluorid förekommer även i grävda brunnar och i livsmedel. I Sverige finns cirka 50 allmänna dricksvattenanläggningar med halter som överstiger gränsvärdet 1,5 mg/l. De flesta är små och försörjer färre än 100 personer.

I Irland, Schweiz och många stater i USA tillsätts fluor i det kommunala dricksvattnet för att förebygga karies. Detta är inte tillåtet i Sverige. Däremot används fluor i tandkräm och många tandvårdsprodukter. Barn under sex år uppskattas kunna svälja cirka 0,3 mg fluorid dagligen i samband med tandborstning.

Fluorid i dricksvatten tas lätt upp från mag-tarmkanalen. Hos vuxna stannar ungefär 60 procent kvar i kroppen och hos småbarn är andelen ännu större. Fluorid byggs in i kristallstrukturen i benvävnad och tänder. Effekter på tänder och ben är därför de mest framträdande.

 

Källa: Karolinska Institutet

Kan fluor skada barns hjärnor?

Gör din egen tandkräm

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

Rekommenderat