"Kärnkraftsbolagen borde betala mer till Kärnavfallsfonden"


Det ligger på Kärnkraftsindustrins lott att ta hand om använt kärnbränsle och att i framtiden kunna riva kärnkraftverken på ett säkert sätt. Till det behövs pengar och det är upp till regeringen att fatta beslut om avgiftens storlek efter underlag som räknats ut och lämnats in av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör en beräkning från det underlag som Kärnkraftsbolagen lämnar in och förslaget ligger på 3 öre per kilowattimme.

Förslaget lämnas sedan till regeringen, som beslutar om avgiftens storlek för tre år i taget. I de allra flesta fall har dock regeringen valt att sätta en lägre avgift. För närvarande betalar kärnkraftsbolagen 2,2 öre till Kärnavfallsfonden per kilowattimme.

– Vi har senast i december fördubblat avgiften till Kärnavfallsfonden, sade miljöminister Lena Ek nyligen till Sveriges Radio.

Om regeringen hade följt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer under de senaste åtta åren, skulle det ha funnits ytterligare 1,4 miljarder kronor i kärnavfallsfonden.

Strålsäkerhetsmyndigheten har även gjort bedömningen att Svensk Kärnbränslehantering AB har underskattat de framtida kostnaderna.

Risken finns också
att staten får stå för kostnaderna om det inte finns tillräckligt med pengar i Kärnavfallsfonden.

– Det här ett material som förändras i takt med ökad kunskap och forskning. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi regelbundet tittar över de här avgifterna eftersom Alliansens energiöverenskommelse ligger fast, kärnkraften ska stå för sina kostnader, sade Lena Ek.