Kärnkraftens vara eller inte vara hett ämne i Frankrike
Ett kärnkraftverk i Dampierre-en-Burly ligger mitt i Frankrike längs floden Loire. Händelserna på Fukushimas kärnkraftverk i Japan har gjort kärnkraftens vara eller inte vara ett hett omdebatterat ämne i Frankrike. (Foto: Alain Jocard/Getty Images)


De katastrofala händelserna på Fukushimas kärnkraftverksanläggning i Japan har satt i gång en het debatt i Frankrike om hur kärnkraftens framtid ser ut.

I Frankrike produceras mer än 75 procent av elektriciteten av 58 kärnkraftverk.  Landet  har stadigt minskat sitt elberoende de senaste 20 åren, och erbjuder nu konsumenterna några av de lägsta energipriserna i Europa.

Enligt Sortir du Nucléaire, en fransk sammanslutning av cirka 800 anti-kärnkraftsgrupper, är Frankrike, baserat på antalet kärnkraftverk per capita, världsetta inom kärnkraft.

De som är positiva till kärnkraft framhåller att Frankrike har varit den främsta förespråkaren av tredje generationens kärnkraftverk, benämnd EPR, vilken tros vara effektivare och säkrare än tidigare generationers kärnkraftverk.

Frankrikes myndighet för nationell kärnkraftsäkerhet sade den 19 mars att händelsen på Fukushimas kärnkraftverk inte skulle ha inträffat om anläggningen hade använt EPR.  Samma myndighet avslog nyligen en begäran från schweiziska myndigheter att stänga en kärnreaktor i östra Frankrike nära Basel i Schweiz.

Enligt färska opinionsundersökningar är fransmännen mycket splittrade i kärnkraftsfrågan. I den första undersökningen, som genomfördes av Electricité de France, landets största elleverantör, sade 42 procent av de tillfrågade franska medborgarna att de skulle vilja se ett slut på kärnkraften. I en opinionsundersökning, som pågick samtidigt initierad av franska ekologer, var siffran uppåt 70 procent.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy stödde nyligen en nationell debatt i frågan och uppmanade till ökade säkerhetsåtgärder för att kontrollera säkerheten i de franska kärnkraftverken.

De ”gröna” partierna kallade hans inlägg för ett halvt steg i rätt riktning, men vill ändå att regeringen ska organisera en folkomröstning, där franska medborgare får direkt säga vad de tycker i kärnkraftsfrågan.

Det är dock högst osannolikt att en sådan folkomröstning kommer att äga rum på grund av situationens komplexitet.

För det första har Frankrike under många år fokuserat på kärnkraft nationellt och industriellt, där stora företag exporterar franskt kunnande inom området och behandling av kärnkraftsavfall.

Med undantag för grupper långt vill vänster och olika ”gröna” partier, är Frankrike politiskt enat i den industriella åsikten att det nästan är omöjligt för Frankrike att avveckla kärnkraften på kort sikt.

För det andra, även om vissa fransmän har oroande minnen av Tjernobylkatastrofen 1986, då deras egen regering påstod att det radioaktiva molnet inte hade nått Frankrikes kuster när så var fallet, är kärnkraftverk väldigt mycket en del av all fransk infrastruktur. I själva verket har kärnkraften i Frankrike blivit något av en ikon för landet.

Frankrikes kärnkraftsindustri genererar inte bara tusentals arbetstillfällen utan leverar också billig el, som folket har råd med, vilket direkt stimulerar ekonomin.

Trots den stigande rädslan efter Fukushimakatastrofen fortsätter många fransmän av nödtvång snarare än omtanke, sin vandring längs den osäkra vägen med kärnkraftsenergi.

Översatt från engelska.