Kända personer födda under hästens år
Hästen tar ledningen. (Illustration: Jane Ku, Epoch Times)


Av de tolv djuren i den kinesiska zodiaken rankas hästen som det sjunde. Personer som är födda under hästens år är mycket livliga, aktiva och energiska. De är ofta mycket eleganta, självständiga, milda och hårt arbetande.

Nedan följer några kända namn som är födda under hästens år.

Djingis Khan 1162-1227

Djingis Khan grundade det mongoliska riket och var dess kejsare. Född som han var på den mongoliska platån utvecklade han en unik förmåga att överleva i svår miljö. Med den kompetensen och med politiska taktiker som var både utmärkta och flexibla, erövrade han grannstammar och omvandlade det ursprungliga nomadsamhället till ett kraftfullt imperium med ett territorium som omfattade både Europa och Asien. Som ett resultat blev trafiken mellan öst och väst enklare och det kulturella utbytet blev mer frekvent.

Enligt kinesiska historiska dokument var Djingis Khan en lugn och strategisk person. Han bestämde sig redan som barn att ena de mongoliska rikena och erövra världen. Det gjorde han med försiktighet och talang för att få fram det bästa ur den mänskliga potentialen, med en känsla för rättvisa och det som hade utlovats.

Rembrandt Harmenszoon van Ryn 1606-1669

Rembrandt Harmenszoon van Ryn beundrades högt av många levnadstecknare som den mest underbara konstnären innan Shakespeare. De beskrev honom som ”ljusmålaren” och placerade honom i klass med Shakespeare. Ur deras synvinklar kombinerade Rembrandt mentalt stämningen och den konstnärliga fantasin i Shakespeares dramer.

Han skildrade naturen och ljusets inneboende kvalitet med en realistisk inställning. Hans fantastiska taktik att uttrycka kontrasten mellan ljus och mörker beskrevs som ett mirakel.

Anledningen till att Rembrandt visste hur man skildrar livet på djupet, från vaggan till graven, berodde inte på att han beklagade eller tröstade människor utan för att han var bland folk och var i deras hjärtan.

Louis Pasteur, 1822-1895

Louis Pasteur var en forskare på 1800-talet som ägnade sitt liv åt forskning på vacciner mot infektionssjukdomar, pastörisering, silkesmaskar och djursjukdomar. Han grundade den moderna mikrobiologin. De vaccin som han uppfann har sparat många liv från den tidens obotliga sjukdomar, och vaccination används i stort sett fortfarande för att undvika att folk smittas.

Folk beundrade honom som en ”medkännande vetenskapsmän”. Efter att ha lidit förlusten av sina barn, bevittnat död och separation, bestämde sig Pasteur för att ägna sig åt att ”rädda döende och hålla folk borta från sjukdomsinvasion”. Fram till sin död ändrade han aldrig sin föresats.

När det fransk-tyska kriget bröt ut 1870 besegrades den franska armén. Förutom begäran om ersättning krävde Preussen att Frankrike skulle avträda territorium. Förödmjukelsen att behöva kapitulera gjorde att den franska självkänslan föll ner i en djup avgrund av besvikelse och frustration.

Pasteurs upptäckter gav emellertid Frankrike genast ett enormt hopp och mod. Det var inte en stark militär och avancerade vapen utan hans medkännande hjärta som hade fått honom att göra denna fantastiska prestation.

Franklin D. Roosevelt, 1882-1945

Franklin D. Roosevelt var USA:s 32:a president. Han ägnade sitt liv åt världsfreden, att besegra polion, och ledde amerikanarna att  övervinna den stora depressionen. Han var en av de framgångsrika politiska ledarna i modern historia.

Roosevelt skickades utomlands för att granska krigssituationen 1918. Han bevittnade de brutala metoderna som moderna civiliserade människor använde för att lösa tvister, de tillfälliga skyttegravarna, rostiga gevären och bajonetterna och blodiga tårdränkta brev. Han blev fast besluten att hålla fred i världen. Ur hans synvinkel skulle världsfreden baseras på ömsesidiga avtal och varje land skulle ha sin egen plats i världen. Endast på detta sätt kunde alla nationer, inklusive de små, få sina röster hörda när det gällde deras egen säkerhet.

Förutom att förespråka fred i världen och eliminering av krig besparade Roosevelt sig inte några ansträngningar för att besegra polion. Han fick polio vid 39-års ålder. Med sitt extraordinära mod och fast beslutsamhet övervann han polion och kunde stå upp igen. Han stödde till fullo skapandet av en rikstäckande stiftelse för förebyggande- och behandlingsforskning.

Selma Lagerlöf, 1858 – 1940

När Selma Lagerlöf var tio år blev hennes far mycket sjuk. Hon tänkte att om hon läste Bibeln från pärm till pärm skulle kanske Gud göra fadern frisk. Det blev han också och levde i sjutton år till. Lagerlöf utbildade sig till lärare och var verksam i yrket. Hon engagerade sig i kvinnlig rösträtt och var liberal. Hon tog på 1930-talet avstånd från förföljelsen av judar i Tyskland.

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade författare. 1891 publicerades romanen Gösta Berlings saga. Den är en av den svenska litteraturens största klassiker, en fantastisk skröna om livet i Värmland på 1800-talet. Hennes mest kända bok är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som har översatts till cirka 60 språk.

Som första svensk och kvinna tilldelades Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur 1909. Hon tilldelades priset med Akademiens motivering ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”, enligt dåtidens språkbruk.