Kanadas nya lag mot spam börjar gälla från första juli
Ny lag mot spam i Kanada träder i kraft den 1 juli och innebär att företagen måste få skriftligt eller muntligt samtycke innan de skickar e-post eller andra digitala meddelanden till konsumenterna. (Foto: Mike Clarke / AFP / Getty Images)


Från den 1 juli träder en ny lag mot spam i kraft med syfte att stävja oönskad kommersiell e-post och elektroniska meddelanden i Kanada.

Den nya lagen, som kallas Kanadas Anti-spam Legislation (CASL), är en av de mest aggressiva i världen och kommer att ge straff på upp till 10 miljoner dollar för dem som inte följer den.

Enligt lagstiftningen måste alla företag, inhemska eller internationella, inhämta mottagarens samtycke innan de skickar kommersiella elektroniska meddelanden, inklusive e-post och nyhetsbrev, meddelanden till sociala nätverkskonton och mobiltelefoners textmeddelanden.

Förutom företag påverkas också ideella organisationer även om det finns ett undantag för meddelanden som skickas av eller på uppdrag av en registrerad välgörenhetsorganisation där det primära syftet är att samla in pengar till välgörenhet.

Samtycke till att få meddelanden kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen, men bevisbördan vilar på avsändaren. Exempel på godtagbara sätt att få tillstånd innebär att man fyller i ett medgivande vid en butik eller att man gör en bock i en ruta för att ge tillstånd elektroniskt.

Lagstiftningen tillåter en övergångsperiod fram till den 1 juli 2017, där "underförstått" medgivande är acceptabelt. Detta omfattar fall där det finns en befintlig relation mellan avsändaren och mottagaren som omfattar förmedling av kommersiella elektroniska meddelanden.

Avsändarna kan använda denna tid för att få ett uttryckligt samtycke från mottagaren så att de kan fortsätta att skicka meddelanden när övergångsperioden är slut.

Kommersiella elektroniska meddelanden måste tydligt identifiera avsändaren, eller ha en länk till en webbplats som ger den informationen. Meddelandena måste också ge alternativ till mottagaren att avbeställa meddelandet.

Enligt Michael Geist, professor vid universitetet av Ottawa and the Canada Research Chair in Internet and E-commerce Law, fungerar CASL ungefär på samma sätt som Pipeda, den privata sektorns integritetslag som de flesta företag förmodligen redan följer.

"Medan det finns säkert några ytterligare tekniska krav och komplikationer (tillsammans med hårda straff för underlåtenhet att följa), innebär grunderna i lagen samtycke, återkallande av samtycke (dvs. avbeställning), och tillgänglig kontaktinformation", säger han på sin blogg.

Påföljder för brott kan kosta en person upp till 1 miljon dollar och företag upp till 10 miljoner dollar per överträdelse.

Även om CASL är bland de tuffaste i världen följer den bara lagar mot spam som redan funnits under många år i flera utvecklade länder som har lagstiftning som täcker denna fråga.

Översatt från engelska