Kan sorkfeber smitta mellan människor?


För första gången har en forskargrupp vid Umeå universitet påvisat sorkfebervirus i mänsklig saliv. Det föranleder misstanken att den fruktade sorkfebern kan smittas mellan människor.

Ett virus som liknar sorkfeberviruset, andevirus, har i Sydamerika visat sig kunna spridas mellan människor. Forskargruppen i Umeå tror att smittan kan spridas via den mänskliga saliven.

Förra året togs salivprover på 14 patienter i Västerbottens län och på 10 av dem påvisades virusarvsmassa. Forskarna är ännu inte säkra på att sorkfeberviruset i saliv kan infektera en annan människa men forskning pågår intensivt.

Sorkfeber som förekommer främst i norra Sverige har under sista året ökat dramatiskt. Fram till november 2007 hade 1600 fall av sjukdomen rapporterats in till Smittskyddsinstitutet. Den som insjuknar får hög feber, huvud-och muskelvärk. Även buksmärtor och njurpåverkan förekommer. Ofta kan sjukhusvård bli nödvändig.

Smittan överförs via sorkarnas avföring, man kan ha fått smittan efter att ha inandat förorenat damm (exempelvis i sommarstugor och vedbodar) eller efter direktkontakt med de smittade djuren.

Umeågruppen som forskar om sorkviruset består av universitetslektor Magnus Evander och ST-läkare/forskarstuderande Lisa Pettersson vid enheten för virologi samt universitetslektor Clas Ahlm och postdoktor Jonas Klingström vid enheten för infektionssjukdomar, samtliga vid Inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet. Övriga författare till artikeln är Jonas Hardestam och Åke Lundkvist, Smittskyddsinstitutet, Stockholm. Rönen publiceras inom kort i tidskriften Emerging Infectious Diseases.