Kan man bli fet av Facebook?
Många som tillbringar mycket tid på internet med sociala medier kan göra det på bekostnad av fysiska aktiviteter. (Epoch Times)


Att tillbringa mycket tid på internet med sociala medier kan innebära att man missar andra aktiviteter som fysisk utövning, enligt en ny irländsk forskningsstudie.

Studien genomfördes med hjälp av 353 universitetselever, som deltog i en internetundersökning för att komma fram till hur mycket tid de spenderade på nätverkande och på fysiska aktiviteter.

Resultaten visade att eleverna i genomsnitt använde sociala medier som Facebook och Twitter en timme om dagen.

När det gällde fysisk aktivitet klassificerades 52,8 procent av eleverna som måttligt aktiva, 22,4 procent som mycket aktiva, och bara 12,7 procent av eleverna ansåg sig ha låg fysisk aktivitet. Ungefär en fjärdedel av eleverna höll på med lagidrotter.

”Tid är en begränsad resurs, så den tid som läggs på socialt nätverkande måste ske på bekostnad av andra aktiviteter”, sade Wendy Cousins på University of Ulster, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. ”Vår studie tyder på att fysisk aktivitet kan vara en av de aktiviteterna.”

Cousins genomförde studien tillsammans med idrottspsykologen Tadgh Macintyre och doktoranden Emer O’Leary.

De fann en väsentlig negativ korrelation mellan den tid som tillbringas på nätverkande och på fysisk aktivitet under föregående vecka. Människor som tillbringar mer tid på sociala medier tenderar också att vara mindre involverade i lagidrotter.

Studien tyder på att det finns en koppling mellan socialt nätverkande och att vara mer stillasittande, men att sambandet inte behöver vara orsaksrelaterat. En fjärdedel av deltagarna sade emellertid i undersökningen att de trodde att sociala nätverk på internet hindrade dem från att delta i fysiska aktiviteter.

”Vi kommer att behöva genomföra mer forskning för att se om det verkligen är så att man blir fet av Facebook, snarare än att [som ett engelskspråkigt uttryck påstår] ‘Twitter makes you fitter’”, sade Cousins.

För att utröna orsakssammanhanget måste forskarna dokumentera noggranna mätningar av vad deltagarna faktiskt gör, snarare än vad de själva rapporterar in, ifall de under- eller övervärderar den tid som tillbringas på nätet och i fysiska aktiviteter.

“Socialt nätverkande är nu ett faktum i livet”, skriver Cousins i ett e-mail. ”Med tanke på att människor nu tillbringar så mycket tid på sajter som Twitter och Facebook borde vi se detta som en möjlighet för personer som jobbar med hälsa att använda sociala medier för att främja hälsosamma livsstilar och sprida budskapet om betydelsen av fysisk aktivitet.”

Exempel på detta är att logga gång- och löprutter via en iPhone-app, sidor i Facebook för lokala idrottsklubbar, och till och med Facebookgrupper som hjälper till att utforma ett personligt träningsschema för maraton.

Resultaten presenterades på den årliga konferensen på British Psychological Society’s Division of Health Psychology i Liverpool den 7 september.

Översatt från engelska