Kalmar bryter helt med Fanerdun


Kalmar kommun säger upp alla återstående avtal med Fanerdun, skriver Barometern. Därmed frikopplas kommunen helt från det kinesiska projektet.

Kommunen avslutar alla avtal, köp och markreservationer den haft med Fanerdun.

– Jag är trött på tegelhögar, trött på den nya insjön vi fått vid det planerade hotellbygget. De har inte levt upp till sina förpliktelser, säger Johan Persson kommunstyrelsens ordförande (s) till Barometern den 3 december.

För nästan 2,5 år sedan tecknade kommunen ett investeringsavtal med Fanerdun. Avtalet reglerade bland annat markköp, gemensam marknadsföring och husbyggen.

Fanerdun köpte marken vid Tehuset (Karlssons äng) för 6,6 miljoner kronor. Marken skulle användas för att bygga bostäder till kinesiska affärsmän.

I avtalet fanns en återköpsklausul för Fanerdun som var tidsbestämd till den första maj 2009. Marken skulle återköpas av kommunen till samma pris som den såldes till Fanerdun.

Men nu säger kommunen också upp överenskommelsen om att reglera hyresskulden genom att byta marken ute vid Tehuset.

I slutet av september tvingades Fanerdun lämna sina tillfälliga utställningslokaler i Kalmar. Företaget har inte betalt hyran under hela 2008. Fanerduns hyresskuld uppgår till 6,4 miljoner kronor.

Tanken med Fanerdunprojektet var att kinesiska företag skulle visa upp och sälja sina produkter på den svenska markanden.