Kaffedrickande mammor föder barn med lägre födelsevikt
En ny norsk-svensk studie har visat att det finns ett samband mellan mammans kaffeintag under graviditeten och en lägre födelsevikt hos barnet. (Foto: AFP/Gabriel Bouys)


Den uppiggande kaffetåren tycks inte gagna det ofödda barnet. Det finns samband mellan ett par koppar kaffe om dagen och en ökad risk för gravida att föda barn med låg födelsevikt, visar en studie som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin och Norska Folkehelseinstitutet.

En studie som gjorts på 59 000 gravida friska norska kvinnor visar att blivande mammor, som dricker koffein oftare, föder barn som väger mindre än förväntat för graviditetslängden.

”Sambandet mellan intag av koffein och tillväxt hos barnet kunde konstateras även hos kvinnor som följt de officiella rekommendationerna om ett intag av max 200 milligram koffein per dag, vilket ungefär motsvarar två koppar kaffe”, säger Verena Sengpiel vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

I studien tog man även hänsyn till andra faktorer som har betydelse vid graviditeten som mödrarnas ålder, rökning, BMI, nikotinintag och alkoholkonsumtion.

De nya rönen har även bekräftats i andra internationella studier.

”Det är viktigt att understryka att vår studie inte svarar på om det är själva koffeinet som orsakar en ökad risk för att barnet är lätt i relation till graviditetstiden. Vi har heller inte studerat om dessa barn verkligen hade mera hälsoproblem i nyföddhetsperioden. Det behövs alltså fler studier innan vi vet vad våra fynd verkligen innebär för gravida kvinnor och deras barn”, säger Verena Sengpeil.

Forskarna såg dock inget samband mellan koffeinkonsumtion och en ökad risk att föda för tidigt.

Studien har publicerats i tidskriften BMC Medicine.