Kadrer dömda för melanimförgiftningen nu befordrade
(Foto: AFP)


En artikel, ”Kadrer ‘straffade’ för melanimincidenten befordrade till andra höga myndighetsposter”, publicerades på Kinas internet den 8 april. Kinesiska surfare blev förvånade när de fick veta att två kadrer som blivit ”allvarligt bestraffade” numera har andra poster med liknande eller till och med högre befattning.

Artikeln publicerades ursprungligen i Southern China Metropolitan. Den nämnde att en av de två kadrerna är den tidigare chefen vid ministeriet för kontroll av livsmedelsproduktion, Bao Junkai, som i mars straffades med en administrativ anmärkning. Bao har emellertid fått posten som partichef och ordförande för Anhuis provinsbyrå för intag- och uttagsinspektion & karantän med ett halvt snäpp högre rank än hans tidigare post, enligt regimens kadersystem.

En annan kader, den tidigare chefen för Hebeiprovinsens jordbruksministerium, fick även han ett annat arbete och är sedan november 2008 vice partichef i Xintai i Hebeiprovinsen. Hebeiprovinsens partidisciplinkommitté och provinsens övervakningsbyrå meddelade i mars Lius administrativa anmärkning. Det verkar emellertid vara en mörkläggning, då Liu i januari utsågs till borgmästare i Xintai. I vad som uppenbart var ett klavertramp rapporterade även regimens språkrör Xinhua News om detta.

Några surfare kommenterade att händelsen inte alls är konstig, då de ofta har sett detta förut. De som inte klarar av sådana nyheter är emellertid framför allt offren till melaniminincidenten.

En förälder till ett barn som var offer för mjölkskandalen, berättade för Radio Free Asia i en kinesisk intervju den 9 april att sådana händelser får honom att förlora hoppet om kommunistregimens system för ansvarskyldighet. Det fick honom att inse att de så kallade straffen endast är ett sätt att blidka allmänheten. I verkligheten vågar inte ens Kinas kriminella att röra högt uppsatta kadrer. Det är en oskriven lag.

Denna förälder sade att regimen ljög om melanimoffrens kompensationsprogram. Han tror att order från hög nivå inom regimen ledde till att lokala myndigheter utövade påtryckningar mot föräldrar för att acceptera orättvisa kompensationsavtal och att de som inte gick med på kompensationen inte fick någon ersättning. 

I Kina säger officiella medier att alla offren kompenserades.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15184/