Journalisternas dag i Kina
Kinesiska tidningar i Peking. Idag är "Journalisternas dag" i Kina. (Foto: AFP/Chai Hin)


I samband med ”Journalisternas dag” som idag hålls i Kina uppmanar den internationella organisationen Reportrar utan gränser Kina att släppa 33 journalister som för närvarande sitter fängslade i landet på grund av sitt yrkesutövande.

33 fängslade, dussintals skadade och en mördad – så ser situationen ut för den kinesiska journalistkåren, enligt Reportrar utan gränser som idag uppmanar Kina att upphöra med förtrycket och kontrollen av landets media.

I ett dokument från Kinas publikationsdepartement, tidigare propagandaministeriet, listas tio direktiv som beskriver hur samtliga mediakanaler ska hantera sin nyhetsrapportering.

”Förbjudet att rapportera” betyder att det är strängt förbjudet att publicera rapporter om det aktuella ämnet. ”Skicka inte reporter” betyder att det är förbjudet att göra egna rapporter och att endast material från regeringens nyhetsbyrå Xinhua är tillåtet.

Kinas allmänna administration för press och utgivning (GAPP) släppte för tre dagar sedan en rapport inför ”Journalisternas dag”. Rapporten berättar att journalister möter många problem i sitt arbete, såsom att några har ställts inför påtryckningar från den privata sektorn för att inte täcka vissa nyheter och vissa har till och med utsatts för våld.

Reportar utan gränser anmärker på att rapporten inte tar upp händelser så som den då journalisten Pang Jiaoming, från China Economic Times, i somras bestraffades av myndigheterna för att ha skrivit om den dåliga kvaliteten i materialet som används vid byggandet av järnvägen mellan Wuhan och Guangzhou.

För att ha rätt att på egen hand rapportera om nyheter behöver man som journalist i Kina ett presskort. Dessa delas ut till journalister anslutna till kommunistpartiet.

Journalisten Lan Chengzhang som saknade presskort blev ihjälslagen av personer som betalats av en illegal gruvägare i Shanxhi. Lan arbetade för China Trade News, men myndigheterna vägrade erkänna honom som journalist.

Han anklagades istället för att vara en ”falsk journalist” som försökte använda utpressning – en anklagelse som ofta används för att slå ner på undersökande journalister då de gräver upp genanta fakta.


Publikationsdepartementets tio direktiv:

1. ”Förbjudet att rapportera” betyder att det är förbjudet att skriva om ämnet.

2. ”Skicka ingen reporter” betyder att det är tillåtet att publicera nyhetsbyrån Xinhuas standardartiklar eller återge rapporter eller kolumner från lokala nyhetsmedia.

3. ”Förbud mot kritik” betyder ingen kommentar om ämnet, inklusive kommentarer i form av tecknade serier.

4. ”Inga överdrifter” betyder objektiv rapportering, inga ledare eller bilder på första sidan.

5. ”Absolut inga överdrifter” betyder samma som ovan.

6. ”Ingen opportunism” betyder inga analyser på första sidan, nyheten får inte ta upp en hel sida, inga stora rubriker och inga artikelserier.

7. ”Absolut ingen opportunism” betyder samma som ovan.

8. ”Ingen rapportering utan tillstånd” betyder tillåtet att publicera Xinhuas standardartikel alternativt skicka förfrågan till publicitetsdepartementet med förslag på artikelns vinkling och längd.

9. ”Ingen rapportering för närvarande” betyder ingen rapportering.

10. ”Inget deltagande” betyder ingen rapportering.