Journalisten Lars Orup är död


En av Sveriges mest banbrytande journalister är borta.

Lars Orup har vid 88 års ålder avlidit efter en längre tids sjukdom.

-Han har gjort en bestående insats för det demokratiska samtalet, säger vännen och kollegan Åke Ortmark.

Lars Orup kom till Sveriges Radio 1947 men det var som tv-journalist han blev mest känd.

Tillsammans med Ortmark och Gustaf Olivecrona utgjorde han de tre O:na, en trio som satte makthavarna under en helt annan press än journalister tidigare gjort i Sverige. Det som kallades skjutjärnsjournalistik på 1960-talet var något helt nytt.

-Vad som skedde var en erövring av nya territorier, en erövring av självständighet gentemot makthavare. Man var inte längre på samma sätt som under tidigare epoker högaktningsfull och skrapande med foten, utan man började begära raka och klara besked på det sätt som i dagens journalistik är en självklarhet, säger Åke Ortmark, som tillskriver Lars Orup en stor roll i det som skedde.

-Det var han som stod i ledningen för det journalistiska genombrottet och jag minns honom som en mycket respekterad, för att inte säga beundrad, kollega, arbetskamrat och nära vän genom 50 år.

Ett klassiskt exempel på det nya förhållningssättet är utfrågningen av statsminister Tage Erlander 1966. På frågan vilket råd han ville ge de unga i bostadsbristens Sverige blev han närmast svarslös och miljonprogrammet tog fart.

-Lars Orup spelade en central roll genom att han var den äldste av oss tre, han hade varit med längst och hade i hela sin personlighet ett slags oväld och styrka som hade stor betydelse, säger Åke Ortmark.

Lars Orup växte upp i Lindesberg men var vid sin bortgång bosatt på Lidingö.