Jorden permanent deformerad av jordbävningar
Ett foto från Moon Valley i Atacamaöknen i Chile den 7 april 1997. Geologerna har i ökenområdena i norra Chile kunnat se att sprickor i jordskorpan som orsakats av jordbävningar är permanenta. (Olivier Matthys/AFP/Getty Images)


Geologer har upptäckt att jordskorpan inte är så elastisk som man tidigare trott. Jordskalv i norra Chile har orsakat permanenta deformationer av jorden.

Atacamaöknen i norra Chile ger oss en unik ögonblicksbild av förändringarna i jordskorpan över en tidsperiod på nästan en miljon år och efter tusentals jordbävningar.

”På alla andra platser eroderas de [förändringarna] av processer på ytan inom några dagar eller veckor efter att de bildats”, sade strukturgeologen Richard Allmendinger på Cornell University till OurAmazingPlanet. Allmendinger och hans kollegor publicerade en studie den 28 april som visade att jordbävningar med en magnitud på 7 eller högre har orsakat permanenta sprickor i jordskorpan.

Detta kan förändra geologernas syn på jordbävningscykeln.

”Deras modell förutsätter allmänt att deformationen av den övre plattan relaterad till jordbävningscykeln är elastisk – möjlig att återställa, likt ett elastiskt band – och inte permanent”, sade Allmendinger. ”Om en del av deformationen är permanent kommer modellen att behöva omprövas och mer komplicerade materialbeteenden användas.”

Allmendinger förklarade i ett email till Epoch Times att hans upptäckter inte motbevisar de nuvarande geofysiska modellerna, utan att de snarare visar att dessa modeller är alltför förenklade. Geofysiker analyserar för närvarande geodetiska GPS-data med antagandet att deformationen är elastisk.

Faktum är att omkring 10 procent av GPS-signalerna reflekterar permanenta deformationer, förklarade Allmendinger.

2010 släppte NASA radarbilder på de deformationer som orsakats av stora jordbävningar. En artikel från juni 2010 i Environmental News Network förklarar hur en förståelse för deformationerna gör det möjligt för forskarna att förstå hur markrörelser kan omdistribuera spänningar till andra förkastningar i närheten.

Att förstå hur jordbävningar orsakar deformationer i jordskorpan skulle alltså kunna hjälpa forskarna att få en tydligare bild av vilka typer av spänningar som finns i andra förkastningar.

Även om ytterligare förståelse för dessa spänningar kan vara ett steg mot att kunna förutsäga jordbävningar så säger Allmendinger till Epoch Times: ”Att kunna förutsäga jordbävningar ligger fortfarande långt borta, tyvärr.”

Han sade att hans forskning primärt kommer att hjälpa till att förstå hur hårt låsta skorpan och manteln är där plattorna möts under perioden då spänningarna ackumuleras innan en jordbävning.

NASA:s program Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar (UAVSAR) använder flygbilder för att spåra förändringar i jordskorpan. De här bilderna visar dock bara hur ytan förändras, vilket Allmendinger säger snart sveps bort.

När hans chilenske kollega, professor Gabriel González på Universidad Católica del Norte, tog honom till ett område i Atacamaöknen där sprickorna var tydligt blottade blev han förbluffad.

”Jag har aldrig sett någonting som detta under mina 40 år som geolog”, sade Allmendinger till OurAmazingPlanet.

Han och hans kollegor upptäckte sprickor av olika storlek, från några centimeter till flera meter, orsakade av 2 000 till 9 000 stora jordbävningar de senaste 800 000 åren till en miljon år. Allmendinger sade att han har skäl att tro att hans upptäckter också är tillämpliga på andra områden i världen.

Studien publicerades i Nature Geoscience den 28 april.

Earthquake: What Does ‘Magnitude’ Mean?

https://youtube.com/watch?v=HBmP5c8Xi0A

Film av Space.com

Översatt från engelska