Jordbruksinnovationer hjälper Afrikas fattigaste
En kenyansk kvinna sätter potatis på en liten jordplätt. Afrikanska bönder är bland de fattigaste människorna i världen, men det finns också många framgångshistorier som regeringar och donationsorganisationer kan lära av för att nå framgång i framtiden. (Foto: Roberto Schmidt / AFP / Getty Images)


Med nästan en miljard människor i världen som går hungriga, främst i Afrika och södra Asien, kan några enkla medel bidra till att lindra hunger och fattigdom i de fattigaste regionerna, samt hjälpa donatorer att få avkastning på sina investeringar.

En rapport som publicerades förra veckan av Worldwatch Institute, ”The State of the World 2011: Innovationer that Nourish the Planet”, lägger fram en plan till politiska beslutsfattare, regeringar och internationella organ som försöker hålla hungern i världen stången, särskilt söder om Sahara i Afrika.

Afrika har jordens största reserv av underutnyttjat land, säger Worldwatch. Där finns också en fjärdedel av världens undernärda och 80 procent av befolkningen är bönder.

Experter från det Washington-baserade institutet erbjuder detaljerade exempel på hur-man-gör-det-projekt som har varit framgångsrika i att hjälpa fattiga bönder att möta globala utmaningar som klimatförändringar och hantering av matavfall.

Rapportens författare hoppas att den globala hungern och projekt för att säkra matfrågan, till exempel Obama-administrationens ”Feed and Future program” eller initiativ som drivs av FN, kan vinna på att använda de insikter som finns i deras 230 sidor långa rapport och en rad andra resurser som informationsdokument, videor och poddsändningar.

– Lösningarna består inte nödvändigtvis av att producera mer mat, det kan bestå av att förändrar skolmaten för barnen, hur livsmedel hanteras och säljs, och vilka sorters livsmedelsföretag man satsar på i Afrika, säger Danielle Nierenberg, forskare för Worldwatch vid presskonferensen i New York på onsdagen.

Rapporten varnar för att Afrika, söder om Sahara, står inför en kris eftersom marken är svårt skadad av överbetning och torka. Jorden är inte längre bördig.

Skördarna har minskat med 15 till 25 procent per år. De flesta tror att inom fem år kommer skördarna att ge mindre än hälften av vad de ger nu, säger rapporten. Ändå lever Afrikas folk redan nu i desperat nöd.

Jordbruksexperter föreslår att man försöker använda mer gröngödsel (grödor som planteras för att lämna näring till jorden) och täckgrödor som ger andra sociala förmåner såsom ökande intäkter, lägre kostnader och minskad arbetskraft.

Till exempel använder Dogonfolket i Sahel, Mali, ett av Afrikas mest uttorkade områden, enkel gröngödsling och täckodling genom att plantera baljväxter såsom akacior på sina åkrar och efter att man beskurit plantorna låter man växtdelarna ligga kvar och gödsla jorden.

Jordbrukarna bland Dogonfolket som använder denna enkla lösning får tre gånger mer än den genomsnittliga skörden för jordbrukare i andra områden i Sahel, trots sällsynta regn.

När det gäller utländska investeringar i afrikanska jordbrukssystem, vilka har minskat sedan mitten av 1980-talet, pekar rapporten på att investeringar i form av försäljning av mark till utlänningar nästan kan räknas som ”markstöld”. Ofta sker dessa uppgörelser i det fördolda, så som i Etiopien, och lämnar småbönderna utsatta för exploatering.

Transaktioner som ägt rum är exploaterande och resultaten är inte utvecklande, utan medför en rad av möjliga ödesdigra konsekvenser: främlingsfientlighet, upplopp, kupper och mer hunger, något som redan är vanligt bland många afrikanska länder som fortfarande är i ett krigstillstånd, konstateras i rapporten.

Som kontrast arbetar den innovativa One Acre-fonden med 23 000 småbönder som odlar ett tunnland var i Kenya och Rwanda. Fonden erbjuder lån in natura av utsäde och gödningsmedel, återköpsprogram och utbildning i avkastnings- och förbättrings teknik.

Jordbrukare i Kenya som tidigare skördade fem säckar majs på ett halvt tunnland ökade sin skörd till 12-15 säckar efter att de deltagit i programmet. Jordbrukarna använder extra förtjänsten till att försörja sina familjer, betala skolavgifter, betala sjukvårdskostnader och köpa boskap.

Dessa är bara några exempel på de hundratals fallstudier Worldwatch tillhandahåller i hopp om att beslutsfattare på global nivå kan lära av framgångarna för jordbrukare i världens fattigaste hörn.

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49273/