Jobbpaket från regeringen
Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att det är viktigt att ta hand om företagare som inte lyckas riktigt första gången och kan falla i skuldfällan. (Foto: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)


Regeringen tidigarelägger sänkta arbetsgivaravgifter för tjänstesektorn. Förslaget träder i kraft vid årsskiftet och ingår i regeringens jobbpaket som presenterades i dag.

De fyra borgerliga partiledarna presenterade ett jobbpaket på sin resa i Mälardalen. Däri fanns kända förslag som slopad förmögenhetsskatt och skatterabatt för köp av hushållstjänster. Men där presenterades också nyheter som att förslaget om att sänka arbetsgivaravgifter för tjänstesektorn tidigareläggs ett halvår. Nu hoppas regeringen på att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 januari 2008.

Totalt kostar företagspaketet 8 miljarder kronor. Den allra största delen går till att slopa förmögenhetsskatten och sänka arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag.

Ett annat förslag är att slå ihop Konkurrensverket med Nämnden för offentlig upphandling. Verket kommer att få 20 miljoner kronor extra 2008, 10 miljoner kronor extra under 2009 och 10 miljoner extra under 2010. Extrapengarna ska bland annat ge verket möjlighet att driva fler ärenden till domstol.

En annan nyhet är att Almi får 80 miljoner kronor mer under åren 2008 och 2010 för att förbättra möjligheterna att ge råd och finansiering till små- och medelstora företag.

Dessutom ändras reglerna för momsinbetalningar så att företagen bara behöver momsredovisa var tredje månad.

Regeringen ska också
utreda konkurslagstiftningen. Utredningen ska bland annat titta på regler för skuldnedskrivning för företagare och åtgärder för att underlätta för skuldsatta att ta sig ur överskuldsättning.

Utredningen ska vara klar den 15 september 2008.

-Det blir inte alltid som man tänkt sig. Det är viktigt att ta hand om företagare som snubblar och inte riktigt lyckas första gången, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.