Jobbgaranti för unga klar
En glad arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (Foto: AFP/John Thys)


Den 1 december införs regeringens jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar som avvisar jobbgarantin blir av med a-kassan, enligt en promemoria från arbetsmarknadsdepartementet som TT tagit del av.

Den borgerliga alliansen lovade redan i valet att en särskild jobbgaranti för unga under 25 år som varit arbetslösa i 50 dagar skulle införas. Hittills har ingen vetat hur garantin ska se ut. På onsdagen offentliggör arbetsmarknadsdepartementet en promemoria, som TT tagit del av.

Jobbgarantin ersätter de nuvarande ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin, som avskaffas. Ungdomar som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader omfattas av den nya jobbgarantin. Den väntas omfatta cirka 30 000 ungdomar och kostar 2,8 miljarder kronor.

Mentor

Jobbgarantin ska bestå av en inledande period med intensifierat stöd och uppföljning. En kvalificerad bedömning ska göras av den arbetssökande och hjälp av en personlig rådgivare eller mentor ges. Därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med praktik eller utbildning.

Unga som lämnar jobbgarantin för tillfälliga arbeten eller reguljära studier får rätt att återgå till jobbgarantin med den ersättning de hade tidigare. Ogiltig frånvaro eller ”annan misskötsamhet” ska medföra sanktioner i form av lägre ersättning.

Ungdomar som avvisar jobbgarantin får inte fortsatt arbetslöshetsersättning.

Ersättningsnivån i garantin kommer att variera, beroende på vad ungdomarna kvalificerat sig för när jobbgarantin inleds. Ungdomar som är kvalificerade för arbetslöshetsersättning ska få aktivitetsstöd, som är på samma nivå soma-kassan. Andra ungdomar får utvecklingsersättning, som är samma belopp som de skulle ha fått vid studier.

Avtrappning

Gymnasiestudier upp till det att man fyllt 20 år berättigar i dag till studiehjälp som är 1 050 kronor i månaden. Eftergymnasiala studier, eller grundskole- eller gymnasiestudier för ungdomar över 20 år, berättigar till studiebidrag som är 2 528 kronor i månaden.

Deltagande i jobbgarantin bör begränsas till högst 15 månader, dock längst till dess den unge fyller 25 år.

Aktivitetsstödet ska trappas ned successivt i syfte att få ungdomarna att söka arbete eller välja reguljära studier. Ungdomar utan barn föreslås få 80 procent de första 100 ersättningsdagarna. Under de följande 100 dagarna blir ersättningen 70 procent och därefter 65 procent.

Till ungdomar som är föräldrar blir ersättningsnivån 80 procent under de 200 första ersättningsdagarna. Därefter blir ersättningen 70 procent under 100 ersättningsdagar och sedan 65 procent.