JK avfärdar hård kritik


Justitiekanslern Göran Lambertz kan inte hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson och är olämplig för jobbet, hävdar tre framträdande jurister. Men Lambertz avfärdar kritiken.

– Jag förstår inte vad de menar. De är ute och cyklar, säger han till TT.

Före detta ledamoten av Högsta domstolen Inger Nyström och juridikprofessorerna Madeleine Leijonhufvud och Christian Diesen går till hårt angrepp på Lambertz i en debattartikel i Dagens Nyheter. JK skadar tilltron till sitt ämbete genom en rad ”allvarliga misstag”, skriver trion. De hänvisar bland annat till rapporten Felaktigt dömda, som kom till på JK:s initiativ och som de anser inte säger något om domstolarnas kvalitet i dag.

Vidare ifrågasatte Lambertz domen mot Thomas Quick för att sedan ändra sig i en debattartikel i början av december. Juristerna anser att de personer som JK har angripit inte har möjlighet att försvara sig och att deras ”rättssäkerhet är allvarligt hotad”. Skribenterna drar slutsatsen att Lambertz ”knappast är lämplig att vara justitiekansler”.

– Min uppgift är i högsta grad att påpeka om människor har dömts på felaktiga grunder. Jag förstår inte alls kritiken att jag skulle skada rättssäkerheten, säger Lambertz till TT.

Lambertz håller med om att han i ett fall har blandat ihop sina roller som ämbetsman och privatperson och han medger att det var fel. Det gällde en man som dömts till livstids fängelse för mord och som ansåg sig oskyldigt dömd. Lambertz engagerade sig tillsammans med en journalist i fallet för att mannen skulle få resning.