Jiang Zemins kontor på centrala militärkommissionen stängs
Jiang Zemin i folkets stora sal i Peking, den 9 oktober 2011. (Foto: Minoru Iwasaki/Getty Images)


Inför kommunistpartiets 18:e partikongress nästa vecka stängdes den förre partiledaren Jiang Zemins kontor i den centrala militärkommissionens byggnad, enligt den japanska tidningen Sankei Shimbun, som citerades av BBC den 1 november.

En källa inom Kinas militär sade till Sankei Shimbun att efter att Jiang Zemin avgick som chef för militärkommissionen 2004 behöll han ändå sitt rymliga kontor i byggnaden, och flera privata sekreterare. Jiang kom ofta till kontoret på besök och träffade aktiva officerare och högt uppsatta militära ledare, och utövade på så sätt sitt inflytande över militären.

När kommunistpartiets nya ledning nu är redo att ta över efter Hu Jintao och Wen Jiabao har frågan om Jiangs kontor på militärkommissionen kommit upp.

Enligt Sankei Shimbun utsåg Jiang 81 generaler under sina 15 år vid makten från och med 1989, och skapade därmed sin egen fraktion inom militären. De senaste åren har emellertid Hu Jintao rensat ut resterna av Jiangs lojalister inom partiet.

Av de nuvarande 38 generalerna anses bara sex tillhöra Jiang Zemins fraktion och fem av dessa kommer att gå i pension under den kommande partikongressen. Den ende av Jiang utsedde generalen som blir kvar är Jiangs tidigare sekreterare Jia Tingan, biträdande chef för folkets befrielsearmés politiska departement.

Förändringarna inom militären i oktober garanterar att Hu Jintaos fraktion har kontroll över personalfrågor och den operativa kontrollen, medan den tilltänkte nye ledaren Xi Jinping kommer att kontrollera försvarsindustrin, enligt tidningen.

Många källor menar att Hu Jintao högst sannolikt kommer att sitta kvar i två år som ordförande för den centrala militärkommissionen efter att han avgår som generalsekreterare vid kongressen.

Översatt från engelska