Jia Jia återfår friheten i Indonesien
Representanter från åtskilliga juridiska organisationer och människorättsorganisationer samlades på Bali i en manifestation för att stödja Jia Jia. (Foto: The Epoch Times)


Den 15 mars frisläpptes Jia Jia, som hoppat av från Kina och tagit avstånd från det kinesiska kommunistpartiet (KKP), efter att indonesisk polis nyligen satt honom i husarrest.

Jia Jia var nöjd över den indonesiska regeringens beslut att stödja hans rätt till frihet. Han var också glad för det omfattande internationella stödet för att få honom fri. Det kinesiska kommunistpartiets senaste försökt att sända hem honom misslyckades återigen.

Jia Jia, tidigare generalsekreterare för den vetenskapliga och teknologiska förbundet i Shanxiprovinsen, tillkännagav sitt utträde ur KKP i oktober förra året under en rundresa i Taiwan. Sedan dess har han besökt Hongkong, Thailand, Taiwan, Malaysia och Indonesien genom att använda ett resevisum för att vittna om det faktum att massor av människor hoppar av KKP i Kina.

Den 8 mars skulle han hålla en presskonferens i Bali, men indonesisk polis förde, med hjälp av påtryckningar från den kinesiska kommunistregimen, iväg Jia Jia iväg för förhör och satte honom i arrest vid en polisstation.

KKP:s påtryckningar att sända hem Jia misslyckas

Sedan han avsade sin partitillhörighet i KKP, har Jia Jia bevakats av spioner anlitade av KKP. KKP har utövat påtryckningar mot de länder Jia Jia har besökt för att sända hem honom till Kina. Då han lyckats undgå KKP:s alla ansträngningar, tror Jia Jia att gudar har hjälpt honom i kritiska situationer.

Den indonesiska polisen hävdade först att Jia Jia saknande formellt tillstånd för att hålla presskonferensen, men hävdade senare att han bröt mot visumlagar, enligt Agung Dwi Astika, SH, ordförande för Legal Aid Foundation Bali Branch och människorättsadvokat. Om Jia Jia bröt mot visumlagar borde han ha att rapporterats till immigrationsverket, snarare än att bli satt under arrest.

Lokalt såväl som omvärldens stöd hjälpte Jia Jia att bli fri

Under Jia Jias vistelse i arrest stödde individer och organisationer över hela världen honom och fördömde den kinesiska kommunistregimens handlingar. Fler än 70 internationella medborgarrättsgrupper skrev till den indonesiske presidenten för att begära hans frisläppande. Folk runt om i världen har också deklarerat sitt stöd för Jia Jia via internet.

Lokalbon Mangty lovprisade Jia Jia som en god och modig person som vill berätta sanningen om KKP för andra länder. Mangty sade att polisen inte hade någon rätt att föra iväg Jia Jia, då att han inte begick något brott, och således inte är någon brottsling.

Den 13 mars träffades representanter från indonesiska advokatsamfundet (Ikadin), Indonesian Police Watch, Legal Aid Foundation, Warma Dewa University och lokala människorättsorganisationer i Bali för att stödja Jia Jia.

Det globala servicecentret för att träda ut ur KKP (Global Service Center of Quitting the CCP) förde en aktiv kampanj för att få Jia Jia fri. Lin Shuhui, talesman för den taiwanesiska avdelningen, sade att många människor från Kinas fastland är oroade över Jia Jia. Lin sade att Jia Jias säkerhet inger hopp och förtroende hos det kinesiska folket, och hoppades att folk runt om i världen tillsammans kommer att hjälpa Jia Jia.

Den 11 mars uppmanade Jia Kuo, Jia Jias son, som numera bor i Nya Zealand, folk i Kina och utomlands att hjälpa till. Inom tre timmar hade de samlat in mer än 1 500 namnunderskrifter.

Efter att Jia Jia frisläppts uttryckte han sin uppskattning för den avgörande roll som det internationella stödet, speciellt från grupper i Indonesien, spelade för att få honom fri.

Originalartikel på kinesiska kan” target=”_blank”>engelsk version.