Jättekrabbor resultat av havsförsurningen


Krabborna blir allt större på grund av ökat koldioxidutsläpp i världshaven de senaste decennierna, sade forskare från University of North Carolina Aquarium Research Center.

Skaldjur kommer att bli alltmer glupska rovdjur och öka sin population vilket resulterar i problem för många av världens vattenlevande arter, i synnerhet i Chesapeake Bay, rapporterade Washington Post.

”Högre nivåer av koldioxid i havet får ostron att växa långsammare och deras rovdjur – såsom blåkrabbor – att växa snabbare”, berättade Justin Baker Ries, från universitetet för tidningen.

Ytterligare försurning av världshaven kommer att förvandla blåkrabban till en större art under kommande århundrade. Hummer, räkor och andra kräftdjur kommer också att växa sig större. Krabbor växer ännu snabbare när de utsätts för mer koldioxid och bli motståndskraftiga mot rovdjur.

Även om krabborna blir större betyder inte det att de kommer att ha mer kött utan det är i skalet den mesta tillväxten sker.

Sedan den industriella revolutionen har höga halter av koldioxid försurat havet.

”Havet absorberar ungefär en fjärdedel av koldioxiden vi släpper ut i atmosfären varje år. Så när de atmosfäriska koldioxidnivåerna ökar så ökar nivåerna i havet också. Inledningsvis var många forskare inriktade på fördelarna med att havet absorberade växthusgas från atmosfären”, sade amerikanska National Oceanic och Atmospheric Administration.

Översatt från engelska.