Japans regering varnar sjukhus för transplantationsturism till Kina
Människorättsadvokaten David Matas uppmanade år 2006 den japanska regeringen att förbjuda japaner att söka organtransplantationer i Kina, på grund av organstölder från Falun Gong-utövare. (Yoshikazu Tsuno / AFP / Getty Images)


Den japanska regeringen varnade nyligen sjukhus för att hjälpa till med transplantationsturism till Kina efter att en undersökning av över tvåhundra sjukhus avslöjat att flera läkare hade gett sådan hjälp. Transplantationsturismen till Kina är inte tillåten av Japanese Society for Transplantation på grund av Kinas brist på öppenhet och användande av organ från fångar.

Det japanska hälso-, arbets- och socialdepartementet gjorde en utredning som omfattade 247 sjukhus i Japan och fann att läkare på fem av sjukhusen, varav en del i Tokyo, befanns ha hjälpt patienter genom att ge deras medicinska bakgrund till kontaktbyråer som kunde ordna organtransplantationer utomlands för dem. Hälsoministeriet varnade sjukhusen för att medverka till olaglig organhandel.

Det är för närvarande inte känt vilka kontaktbyråer som kan ha fått patientinformation, eller om några patienter redan har genomgått transplantationer utomlands. Hälsoministeriet skickade den 15 februari ut ett meddelande, i vilket sjukhusen uppmanas att inte bli inblandade i olagliga organtransplantationer och konstaterar: ”Organtransplantationer som inte godkänts av regeringen är inte bara olagliga, det handlar om organförsäljning. Vänligen kontakta ministeriet om misstänkta kontaktbyråer försöker skaffa eller avslöja patientinformation.”

Ministeriet bad sjukvårdspersonal på både stora sjukhus och mindre kliniker att inte hjälpa till med olagliga, kommersialiserade organtransplantationer och uppmanade dem att hantera patientinformation med försiktighet.

I ett fall frikändes en läkare från Kanazawa University Hospital från att ha gjort något fel efter att ha misstänkts för att ha hjälpt patienter med att få organtransplantationer i Kina. Han misstänktes för att ha haft ett möte på sjukhuset med en anställd på organtransplantationsbyrån för att hjälpa en manlig patient från sjukhuset att ta emot ett organ. Den anställdes vittnesmål uppgav att läkaren var villig att hjälpa patienten och att de diskuterat hur man skulle gå till väga.

Läkaren ville av juridiska skäl inte ge någon kommentar.

Kanazawa University Hospital genomförde en egen undersökning av det påstådda mötet inom sjukhuset. Den 12 januari kom sjukhusets internutredning fram till att läkaren inte hjälpt kontaktbyrån med organtransplantationer. Ingen särskild bevisning lämnades.

Eftersom organtransplantationer har blivit rätt vanliga i Kina under de senaste åren, har Japan Society for Transplantation (JST) förbjudit avlägsnande av organ från dödsdömda fångar och organ som skaffas genom försäljning.

Kanazawa University Hospital hävdar att ”mottagande av organtransplantat i Kina kränker JST:s etiska policy.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30085/