Japan vägrar ge Nordkorea bistånd
Japans utrikesminister Taro Aso (Foto: AFP/Kazuhiro Nogi)


Sexpartssamtalen om Nordkorea har avslutats med enighet. Men Japan tänker inte bidra med ekonomisk hjälp så länge inga framsteg nås i frågan om de japaner som kidnappades av Nordkorea på 1970- och 1980-talen.

Trots avtalet tänker Japan inte bidra med ekonomisk hjälp till Nordkorea så länge inga framsteg nås i frågan om de japaner som kidnappades av Nordkorea på 1970- och 1980-talen, säger Japans utrikesminister Taro Aso enligt nyhetsbyrån Jiji Press.

Dagens överenskommelse fastslår att Nordkorea och Japan ska förhandla om de bortförda japanska civilpersonerna.

Nordkorea och USA ska föra samtal om att upprätta diplomatiska relationer mellan länderna, uppger kinesiska diplomater för AFP. Enligt avtalet ska USA avföra Nordkorea från sin lista över terrorstater.

Grundbulten i överenskommelsen är att Nordkorea ska förses med stora mängder alternativ energi i utbyte mot att de kärntekniska anläggningarna stängs ned.

Som ett led i avtalet ska Nordkorea stänga sin reaktor i Yongbyon och släppa in internationella inspektörer, rapporterar Reuters. Detta ska ske inom 60 dagar, i utbyte mot 50 000 ton brännolja eller ekonomiskt stöd av motsvarande värde.

Nordkorea ska få ytterligare en miljon ton brännolja eller motsvarande när landet vidtar fler åtgärder för att montera ned sin kärntekniska kapacitet.

Avtalet har förhandlats fram av USA, Kina, Japan, Ryssland samt Nord- och Sydkorea.

”Jag välkomnar varmt
de viktiga framstegen i sexpartssamtalen om Nordkoreas atomprogram. Hotet om kärnvapenspridning är ett av de allvarligaste i dagens värld, och framstegen i Peking en viktig ljuspunkt i en annars mycket bekymmersam situation”, skriver utrikesminister Carl Bildt i en kommentar.

”Det är nu viktigt såväl att de överenskommelser som ingåtts fullt ut respekteras som att man går vidare med de andra frågor som måste lösas för att situationen på den koreanska halvön skall kunna normaliseras”, fortsätter han.

-Alla nödvändiga åtgärder måste nu vidtas omedelbart för att förvandla detta avtal till verklighet, säger Sydkoreas president Roh Moo-Hyun enligt AFP.

-Hyllningar måste riktas till våra delegater vid sexpartssamtalen, som spelade en avgörande roll i skapandet av de goda resultaten.

Hans Blix, FN:s tidigare vapeninspektörschef, kommenterar rapporterna om ett kärnavtal med Nordkorea.

TT: Är det lämpligt att belöna en stat som Nordkorea som använt sin eventuella kärnvapenkapacitet som utpressningsmetod?

-Avtalet är en välkommen nyhet
. Det finns ett övergripande intresse av att nordkoreanerna stänger sina kärnanläggningar, för om de inte gör det är riskerna för en regional kärnvapenkapprustning oerhörda, inte på kort, men på lång sikt. Det är den obehagligaste risken i världspolitiken. Tydligen får Nordkorea stora mängder brännolja i kompensation, så visst finns här ett måtta av utpressning och det är inte tilltalande.

TT: Kan man tro att Nordkorea håller vad man lovar?

-Man ska ta allt med en viss skepsis. Å andra sidan nåddes en liknande överenskommelse 1994 och den innebar att de stängde alla sina kända kärnanläggningar. Och under hela 90-talet fortsatte de vara stängda och landet producerade inget plutonium. Så visst kan de hålla ett avtal. Men i det nya avtalet har man inte hört att den eventuella anrikningsanläggning som finns i landet nämnas, utan bara Yongbyon. Ja, det här är inte slutgiltigt, utan bara ett steg på vägen.

Sexnationssamtalen inleddes 2003 med avsikten att Nordkorea skulle avstå från försöken att bygga upp en kärnvapenarsenal. Ändå lyckades man inte förhindra landets första kärnvapenprovsprängning i oktober förra året.