Japan lämnar ingen information om Falun Gong-utövare till Kina
Japanska Falun Gong-utövare marscherar i Osaka som en protest emot förföljelsen av Falun Gong i Kina. (Foto: Epoch Times)


Nyligen efterfrågade den kinesiska kommunistregimen en namnlista på Falun Gong-utövare, vilket Japan avböjde.

Denna händelse har det rapporterats mycket om i japansk media. Enligt Kyodo News Agency gjordes efterfrågan med säkerhet inför OS som förevändning. Japan avböjde dock med hänvisning till skyddandet av privatlivet.

Olika källor har avslöjat att den kinesiska regimen under månaden inför OS inte bara har gjort nedslag på olika rättsgrupper i Kina, utan även utökat förföljelsen utomlands, speciellt rörande Falun Gong.

Den kinesiska regimen klassifierar
aktiviteter för mänskliga rättigheter, till exempel Falun Gong-demonstrationer, som ”protester emot staten”, medan de kallar uighurernas och tibetanernas klagomål för ”terrorism”. Japansk media förklarar att Falun Gong-utövare bara fördömer kommunistregimens förföljelse genom fredliga demonstrationer.

Kina har infört lättnader på visumkraven för turister från länder som Japan, Singapore och Brunei. Kina avbröt visabefrielsen för turister från Singapore i juli. Brunei har en liten befolkning så den största mängden turister som kan komma till Kina utan visum är från Japan.

Enligt källor i det japanska säkerhetsdepartementet oroar sig kommunistregimen främst för att Falun Gong-relaterade personer anländer inom grupper som japanska turister. Regimen kommer omedelbart att arrestera personer som misstänks vara Falun Gong-utövare.

Japansk media lyfter fram
att Falun Gong är bland de tystare grupperna som protesterar mot den kinesiska regimens människorättskränkningar, men regimen tycks vara överkänsliga mot alla former av demonstrationer under OS.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/japan-refuses-to-disclose-falun-gong-information-to-china-1382.html