Italiens regering avgår
Italiens premiärminister Romano Prodi (M) promenerar bakom sin pressekreterare Silvio Sircana (H) i centrala Rom efter sin avgång den 21 februari 2007. Premiärministern Prodi erbjöd sig att avgå efter det att hans regering förlorade omröstningen om utrikespolitiken tidigare i dag. (Foto: AFP/Tiziana Fabi)


Italiens premiärminister Romano Prodi lämnade i kväll in sin avskedsansökan till presidenten. Ansökan beviljades, en ny regering måste bildas och den politiska krisen är ett faktum.

Avskedsansökan lämnades in efter ett svidande nederlag i parlamentets omröstning om utrikespolitiken tidigare i dag.

Det finns inga konstitutionella regler som kräver att Prodi avgår men utrikesminister Massimo D’Alema har inför omröstningen sagt att mitten-vänsterregeringen borde avgå om den inte förmådde samla sig kring utrikespolitiken.

Efter omröstningen förde Prodi ett krissamtal om regeringens framtid med D’Alema, försvarsminister Arturo Parisi och biträdande premiärministern Francesco Rutelli.

I ett uttalande sade Prodi att han ”skyndsamt” skulle bege sig till president Giulio Napolitano för att ”diskutera med honom och informera honom om läget”

Efter det mötet kallade regeringen till ett extra regeringssammanträde som började klockan 18.15. Efter mötet annonserades att Prodi ska lämna in sin avskedsansökan.

Det som föranledde krisen var att 160 ledamöter i senaten hade behövt rösta för en motion till stöd för regeringens utrikespolitik. Men bara 158 röstade för, vilket fick högerledamöter att ropa: Avgå, avgå!

Den bräckliga koalitionsregeringen
innefattar en rad partier, från katoliker till kommunister. I senaten har den endast ett mandats övervikt. Trots det har den lyckats vinna tidigare förtroendeomröstningar.

Inom koalitionen råder spänningar eftersom vänstern motsätter sig Italiens närvaro i Afghanistan och en planerad utbyggnad av en amerikansk militärbas i Italien.

I ett timslångt tal till senaten försvarade D’Alema Italiens militära uppdrag i Afghanistan:

-Det är inte ett Nato-uppdrag, utan ett FN-uppdrag i vilket Nato har en viktig militär funktion.

Renato Schifani, gruppledare för det största oppositionspartiet Forza Italia (Heja Italien), höll efter omröstningen upp ett exemplar av dagstidningen La Stampa där D’Alema deklarerar att regeringen avgår om den inte får majoritet.

-Det finns ingen majoritet längre. Det finns ingen Prodi-regering längre. Prodis regering har fallit i denna kammare, sade Schifani ivrigt påhejad av sina allierade.