IT-kommunikation försämrar affärsrelationerna
Forskning visar att möten ansikte mot ansikte skapar mer förtroende och samarbete än högteknologisk kommunikation.


Att skicka e-post och organisera videokonferenser gör att arbetet blir snabbt utfört, men på bekostnad av kvaliteten, enligt en ny studie.

”Framsteg inom informationssystem och teknologi för kommunikation har gjort möten via teknisk media till ett vanligt, bekvämt och viktigt inslag i organisationsstrukturen”, sägs det i en forskningsstudie som publicerats i tidskriften Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Gregory Northcraft, professor i affärsadministration vid University of Illinois, säger att högteknologisk kommunikation tar bort den personliga interaktion som behövs för att skapa ett ömsesidigt förtroende, vilket är väsentligt för att lyckas med affärer.

”Tekniken har gjort oss mycket effektivare, samtidigt som den gjort oss mycket mindre effektiva”, säger Northcraft i ett pressmeddelande. ”Man har vunnit något men också förlorat något. Det man vunnit är tid och det som förlorats är kvaliteten i relationerna. Och kvalitet i relationer har betydelse.”

Han menar att mänskliga relationer är avgörande för att få anställda att samarbeta och göra sin del av arbetet. När anställda börjar tvivla på sina kollegor blir samarbetsprojekt lidande eftersom misstron skapar en känsla av orättvisa som får dem att dra sig undan från sitt ansvar.

”Om jag inte är säker på att andra människor kommer att göra sin del av arbetet är det mindre troligt att jag gör min del, eftersom jag inte vill bli utnyttjad”, säger Northcraft. ”Om alla antar den attityden blir ingenting gjort.”

Studien tittade på mer än 200 studenter i två samarbetsexperiment – vissa ansikte mot ansikte, medan andra genomfördes med e-post och videokonferenser. Mötena ansikte mot ansikte skapade mest tillit och samarbete, videokonferenser låg någonstans mitt emellan och e-post skapade minst.

”Jag tror inte det är så mycket vad man ser, utan mer om vad man tror att man ser”, säger Northcraft. ”Ansikte mot ansikte har människor mer tillit till att andra kommer att göra det de säger att de ska göra. Via e-post litar de mycket mindre på varandra.”

Eftersom avstånden i den moderna affärsvärlden försvårar möten ansikte mot ansikte kan anställda främja relationerna genom att göra möten online mer intressanta, som att använda grafiska ikoner som uttrycker känslor, enligt Northcraft.

”Vare sig man är hemma eller på arbetet är problemet med e-post och andra snabba kommunikationsmetoder att de är så bekväma”, säger Northcrafdt. ”Det viktigaste folk måste göra är därför att kontrollera sig själva då och då för att säkerställa att de uppnår det de vill.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38699/