Israel och Kanada bojkottar firandet av Durbankonferensen mot rasism
Kanadas medborgarskaps -och migrationsminister Jason Kenney sade i torsdags att Kanada kommer att fortsätta att bojkotta händelser relaterade till FN-konferensen i Durban, eftersom de domineras av antisemitiska frågor. (Foto: Matthew Little / The Epoch Times)


FN:s generalförsamling beslutade i fredags att hålla ett toppmöte för att fira 10-årsdagen av Durbankonferensen mot rasism i september 2011. Israel och Kanada meddelade att de kommer att bojkotta evenemanget.

Durbanprocessen övervakar de mål som bestämdes i Durban, Sydafrika, år 2001 under Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Den anses av Israel och andra länder som ett politiskt verktyg för oberättigad kritik mot Israel och är en demonstration av antisemitism.

2001-års Durbankonferens drog en slutsats att sionismen är en form av rasism. I 2009-års uppföljningskonferens var Irans president Mahmoud Ahmadinejad en central talare. Flera länder, däribland USA och Tyskland, bojkottade konferensen.

Det israeliska utrikesministeriet utfärdade ett officiellt uttalande där man fördömde beslutet att hålla konferensen nästa år.

”Israel beklagar att en resolution om ett viktigt ämne – att avskaffa rasism – har snedvridits och politiserats eftersom den fått automatisk majoritet i FN och genom att den kopplats till Durban Declaration and Program of Action (2001) vilket många stater skulle föredra att glömma,” skrevs det i uttalandet.

”Konferensen i Durban 2001, med sina antisemitiska undertoner och uppvisning av hat mot Israel och den judiska världen, har lämnat oss med ärr som inte kommer att läka snabbt.”

Det var 104 länder som röstade för resolutionen. Tjugotvå länder, bland dem USA, Storbritannien och Australien, röstade emot den.

John F. Sammis, USA:s biträdande representant till FN:s ekonomiska och sociala råd förklarade sitt lands invändningar mot resolutionen. ”Min delegation beklagar att denna resolution innehåller element som kräver att vi röstar nej, och vi hoppas att vi kan samarbeta för att finna en gemensam grund för konkreta strategier som både skyddar yttrandefriheten och bekämpar alla former av rasism och rasdiskriminering”, sade han i en officiellt uttalande.

”Utöver dessa problem med resolutionen är vi också djupt bekymrade över tidpunkten och platsen för firandet av 10-årsjubileum. Bara några dagar tidigare kommer vi att hedra offren för 9/11-händelsen, vars nära och kära kommer att markera en högtidlig 10-års jubileum för dem och hela nationen. Det kommer att bli en särskilt känslig tid för människorna i New York och en upprepning av bitterhet vi tyvärr har upplevt tidigare. Durban-relaterade händelser riskerar att underminera den relation vi har arbetat hårt för att stärka de senaste åren mellan USA och FN”, tillade han.

Ministern för kanadensiskt medborgarskap, invandring och mångkulturalism, Jason Kenney, meddelade redan i november 2010 att Kanada inte kommer att närvara vid uppföljningskonferensen. ”Precis som Kanada var den första i världen att dra sig ur Durban 2, så kommer Kanada också att ta ledningen genom att inte gå på denna nya Durbanhändelse”, sade minister Kenney i ett officiellt uttalande.

”Vår regering har förlorat tron på Durbanprocessen. Vi kommer inte vara en del av denna händelse som firar en agenda som verkar för rasism snarare än bekämpar den.”

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48185/